fbpx

I nyere tider er der i dansk lovgivning blevet åbnet op for at anvende cannabisbaserede lægemidler mod forskellige sygdomme, så længe medikamentet gives på lægerecept og udleveres på apoteket. 

Flere har måske hørt om den forsøgsvise brug af planten mod kræft, epilepsi, angst og andre lidelser verdenen over. En mindre omtalt mulig brug af planten drejer sig imidlertid om sygdommen fibromyalgi – nærmere bestemt, brugen af CBD olie mod fibromyalgi.

Cannabis i flere afskygninger

Først er det vigtigt at få styr på begreberne. Selvom denne nuance af og til kan forsvinde i diskussioner om emnet, er cannabis ikke et enkelt stof. Den naturlige plante består faktisk primært af to: Tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD). Kun THC har en demonstreret euforiserende effekt. 

Det er bl.a. dette forhold, som har medvirket til, at flere CBD-medikamenter i begyndende grad er lovlige i Danmark. I det følgende vil det blive forsøgt at holde denne skelnen for øje, i stedet for blot at tale om “brug af hash” til helbredelse af forskellige sygdomme.

Fibromyalgi som sygdom

I modsætning til mange andre kroniske sygdomme såsom kræft, der får stor mediebevågenhed, er fibromyalgi i nogen grad forbigået. Megafonundersøgelser, der spørger tilfældige personer på gaden, hvad fibromyalgi er, observerer ofte en vis uvidenhed over for fænomenet. Altså giver det mening først at råde bod på dette ved at give en kort indføring i, hvad fibromyalgi indebærer. 

Fibromyalgi er en kronisk sygdom, hvor de mest fremherskende symptomer er smerter og ømhed over hele kroppen. Fordi disse symptomer på ingen måde er unikke for sygdommen, er det sjældent, at mennesker med sygdommen tror, at de har den, før en læge diagnosticerer dem. Mere udspecificeret er symptomerne navnlig:

Det vigtigste symptom blandt disse er imidlertid den betændelsesagtige smerte, som kan mærkes fordelt på hele kroppen. Det er som oftest denne, der får den lidende til at søge lægelig hjælp.

CBD olie (5% / 500mg CBD) – Den milde

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 2 mg CBD.

En CBD-olie med svag styrke til milde komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 349,00 DKK

Hvordan fibromyalgi opstår

Da påvirkningen af fibromyalgi er diffus, har det i forskningen været svært at spore sig ind på de konkrete mekanismer, der leder til sygdommens indtræden. 

En fremherskende hypotese er imidlertid, at fibromyalgi er neuralt betinget – dette vil sige, at man mener, at grundlaget skal findes i hjernen og resten af nervesystemet. Hypotesen er, at sygdommen skyldes en højere reaktionsvillighed over for smerte blandt de mange nerveceller i kroppen, der indgår i sansning. 

Fra fingerspidserne til hjernebarken forløber der nemlig elektriske signaler, der informerer om, hvad organismen mærker omkring sig. Hypotesen er, at fibromyalgi forbindes med en abnorm aktivitet i disse sanseveje og med de forskellige endokrine (hormonelle) hjernecentre, der regulerer dem. 

Forklaringen på, hvor denne abnorme aktivitet kommer fra, er atter uvis, men de mest fremherskende bud er:

 • Genetik. Fibromyalgi har det med at gå igen i familier, og derfor mener man, at DNA kan øge risikoen for at udvikle sygdommen.
 • Infektioner. Der er i enkelte studier demonstreret en sammenhæng mellem forskellige infektioner og fibromyalgi.
 • Traumer. En bilulykke eller en anden traumatisk oplevelse for organismen kan hænge sammen med udviklingen af fibromyalgi. 
 • Depression og angst. Disse to psykiske lidelser var som nævnt ovenfor ofte en del af symptombilledet for fibromyalgipatienter. Der er opstillet en hypotese om en sammenhæng, fordi man har observeret lign. kendetegn i nervesystemet hos patienter med depression/angst. 

Giver CBD olie fibromyalgi sin sag for?

Der findes flere former for medikamenter, som anvendes mod fibromyalgi i dag. De fleste af disse udgør enten smertestillende medicin eller antidepressiver. Derudover findes der forskellige former for terapi, som kan hjælpe med at dulme smerterne eller forbedre den lidendes mentale indstilling over for sin sygdom.

Der kan imidlertid være flere grunde til, at en fibromyalgipatient kunne have interesse i at søge en alternativ behandlingsvej – dette kan være fordi de eksisterende former ikke fungerer for individet, eller fordi det går imod nogle personlige præferencer.

CBD var som sagt den primære bestanddel af hashplanten, der ikke var psykoaktiv, i modsætning til THC. Det er muligt at udvinde CBD olie direkte fra planten eller genskabe det syntetisk i et laboratorium. Det er oftest i denne form, at midlet indtages.

CBD olie mod fibromyalgi er kommet under overvejelse som lægemiddel af flere årsager:

 • CBD olie kan modvirke betændelse. Dette er blevet demonstreret i flere studier for flere forskellige sygdomme.
 • CBD olie har en demonstreret smertestillende effekt. Det er her indlysende, at medikamentet kommer på tale, når symptombilledet for fibromyalgi tages i betragtning. 
 • CBD olie kan lede til roligere nattesøvn. Mange fibromyalgipatienter bliver vækket om natten af smeter, hvilket CBD olie potentielt tænkes at kunne modvirke.
 • CBD olie kan supplere en mangel på endocannabinoider (cannabislignende stoffer, der forekommer naturligt i kroppen.) En mangel på endogene cannabinoider er blevet fremsat som en mulig forklaring på sygdomsbilledet. I så fald kunne CBD olie mod fibromyalgi være en lovende behandling.

CBD olie (10% / 1.000mg CBD) – Den moderate

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 4 mg CBD.

En CBD-olie med mellem styrke til moderate komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 599,00 DKK

Bivirkninger ved indtag af CBD olie

CBD olie mod fibromyalgi kan som angivet ovenfor måske være en relevant behandlingsform at undersøge nærmere. Når man skal overveje brugen af et nyt medikament er det imidlertid væsentligt at overveje de forskellige bivirkninger, der praktisk talt altid hører med. 

Selv om CBD olie i forskningen regnes for at være et relativt harmløst lægemiddel, kan der alligevel forekomme forskellige andre effekter, udover den terapeutiske (helbredende), når man indtager stoffet. Nogle af de hyppigst forekommende bivirkninger ved brug af CBD olie er:

 • Udmattelse.
 • Tør mund.
 • Kvalme.
 • Diarre.
 • Svingninger i appetit.
 • Pludselige ændringer i vægt.

Bivirkningerne afhænger både af personen og den konkrete dosis, der indtages. Her er rådet som altid kun at indtage stoffet under lægelig supervision og med et konkret produkt, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. 

Sådan indtages CBD olie

Hvis det bliver relevant at indtage CBD olien som lægemiddel mod fibromyalgi, findes der flere muligheder for, hvordan det kan indtages. Muligheden for at administrere et lægemiddel på flere måder kan have en iboende fordel, fordi patienter kan have forskellige behov og præferencer. Nogle af disse former for indtag er ikke fremherskende i Danmark endnu, men udgør blot et potpourri af muligheder på markedet verdenen over:

 • Ved rygning eller vaping. Nogle fibromyalgipatienter fx ryger i forvejen, og her kan det evt. være en mulighed at anvende CBD olie i en særlig e-cigaret eller vaping-pen til formålet.
 • Madvarer. CBD olien kan også potentielt anvendes til madlavning. Det er her muligt at inkorporere den i alt fra slik og bagværk til smør på brødet.
 • Som ren olie. CBD olie kan også potentiel indtages direkte via munden.
 • Cremer og lotions. Der findes også forskellige muligheder for at smøre huden med olien. Dette er særligt relevant for fibromyalgipatienter, der mærker smerter på selve hudoverfladen, da CBD olien kan reagere med de forskellige cannabisreaktive celler, der er i huden.

På det danske marked i dag er det relativt nemt at anskaffe CBD olie i flere af disse formater. Imidlertid er det vigtigt at huske på, at det ikke er lovligt at anvende andet end apoteksprodukter på lægerecept til medicinsk formål i landet.

Om ikke andet udgør alle disse formater for CBD olie en ny mulighed for forbrugeren, der er interesseret i at anvende olien til kosmetiske eller gastronomiske formål. 

CBD olie (20% / 2.000mg CBD) – Den stærke

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 7 mg CBD.

En CBD-olie med hård styrke til svære komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 899,00 DKK

Sammenfatning: Hvad gør CBD olie mod fibromyalgi?

Det er nu muligt at konkludere på, hvad der er blevet undersøgt i dette indlæg. Der er flere grunde til, at CBD olies virkning mod fibromyalgi er under overvejelse som en ny behandlingsform. Man observerer, at flere symptomer af fibromyalgisygdommen kan modvirkes ved hjælp af CBD olie i forskellige studier. 

Ydermere findes der flere potentielle muligheder for at indtage stoffet, hvilket selvsagt giver en stor fleksibilitet. Dette er selvfølgelig kun aktuelt, alt efter hvordan lovgivningen tager sig ud i Danmark i fremtiden. 

Når man søger på internettet efter “cbd oil for fibromyalgia” får man således også mange resultater fra hele verdenen. Interessen i at finde et nyt lægemiddel, der kan være til hjælp mod den smertefulde sygdom, som fibromyalgi må være, er til at tage og føle på. 

Imidlertid er det vigtigt at huske, at CBD oliens status som muligt middel mod fibromyalgi stadig ikke er udforsket specifikt i en sådan grad, at man endeligt kan konkludere på effekten. Særligt da sygdommens årsager ikke er klarlagte, er det risikabelt at drage hurtige konklusioner. CBD’s effekt på gravide og yngre patienter bør ligeledes afdækkes inden for kontrollerede forhold.

Imidlertid kan man på førnævnte internet finde mange historier om fibromyalgipatienter, der oplever en lindring af deres symptomer, efter at de begyndte at anvende en form for CBD olie som lægemiddel. Denne form for historier er blot, hvad man kunne kalde anekdotisk evidens for, at CBD olien er virksom mod sygdommen, men ikke desto mindre kan historierne have autencitet. 

Samlet set kan man altså konkludere, at den nuværende evidens endnu ikke er helt fyldestgørende, men at CBD olien om ikke andet udgør en mulig ny vej at gå inden for forskningen i fibromyalgi. Man kan sige, at der ikke er noget at tabe, hvis cannabisplanten kan hjælpe patienter med denne mindre kendte, men ubehagelige sygdom.

Denne side er anmeldt af: Asger Mikkelsen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.22 stjerner baseret på 9 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg