fbpx

Mange danskere oplever, at det gør ondt i håndled, albuer, hænder, hofter eller knæ. Det estimeres, at op mod 50.000 i landet døjer med en form for gigt. Sygdommen kan forvolde stor smerte, indskrænke mulighederne for aktivitet i dagligdagen og forværre særligt de senere leveår. 

Der er altså stor interesse i at finde muligheder for at lindre smerterne, som hænger sammen med lidelsen. 

I nyere tider er det kommet på tale at anvende cannabis olie mod gigt. Når der tales om brug af hashplanten, kan det desværre give forskellige associationer til det, som folk allerede kender. Imidlertid er det af ovennævnte årsager værd at skille myterne fra sandheden og grave dybere ned i spørgsmålet om, hvad ideen går ud på.

Billigste
Nordic Oli - 5% CBD-olie
 • Mild
 • Billigst
 • Kan doseres flere gange dagligt
 • Støtter op om immunforsvaret

 

Pris 299,00 DKK

Anbefalet
Raw Organics - 10% CBD-olie
 • Moderat styrke
 • Størst værdi for pengene
 • Mindre doseringsstørrelser
 • Benyttes morgen og aften

Pris 599,00 DKK

Kvalitet
Raw Organics - CBD kapsler
 • Bedste kvalitet på markedet
 • 3-5 gange højere bio optagelse end almindelige kapsler
 • Ingen THC-indhold
 • Virker antiinflamatorisk og antioxidant

Pris 599,00 DKK

Lovgivningen om cannabis som lægemiddel

Rundt regnet er hash egentlig ulovligt i Danmark. Dette er dog en sandhed med modifikationer. Her er der nemlig et implicit fokus på et bestemt kemisk stof i planten, forkortet THC, som har en euforiserende effekt. Det er mere nøjagtigt dette stof, som lovgivningens forbud er meget firkantet omkring. 

Man er dog begyndt at bløde op for det stof i cannabisplanten, som udgør dets andet primære bestanddel: CBD, eller cannabidiol. CBD optræder ofte i olieform, enten udvundet naturligt fra hashplanten eller fremstillet syntetisk i et laboratorium.

Modsat THC er CBD olie ikke euforiserende, og der er i forskellige sammenhænge tale om, at olien ligefrem kunne have forskellige gavnlige effekter på div. sygdomme:

Gigt er endnu en lidelse, hvor det er kommet på tale at anvende CBD olie til at lindre de smerter, som hænger sammen med sygdommen. 

Udforskningen på området er stadig kun i sine begyndende faser. I år 2018 blev der i Danmark åbnet op for, at læger kunne udskrive recept til cannabisbaserede lægemidler, som kan udleveres på et apotek. Det er p.t. i denne udstrækning og ikke mere, at CBD baserede lægemidler er tilladte i Danmark. Mange andre lande har en tilsvarende politik over for lægemidlet. 

Stedvist rammesættes den stramme lovgivning på cannabisområdet som værende udtryk for nogle fasttømrede fordomme omkring hashplanten – denne forklaring kan siges at give mening, i og med at man oftest hører om hash i forbindelse med rusmiddelproblemer.

Forsigtigheden med at sende produkterne på det medicinske marked i Danmark kan dog på mange måder anerkendes som værende god medicinsk praksis: Det er trods alt Lægemiddelstyrelsens opgave at sikre, at medicin på det danske marked er effektivt og til gavn for befolkningen. At anvende CBD olie til gigt og andre sygdomme er som sagt stadig et mindre undersøgt område, hvilket kan siges retfærdiggøre den konservative lovgivning i dag. 

Raw Organics 5% cbd-olie

CBD olie (5% / 500mg CBD) – Den milde

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 2 mg CBD.

En CBD-olie med svag styrke til milde komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 349,00 DKK

Gigtsygdommen i sine forskellige former

I forbindelse med dette indlægs overordnede formål at undersøge mulighederne for at anvende CBD olie mod gigt er det nærliggende at præcisere, hvad gigt indebærer som sygdom. Hvis man gerne vil løse et problem, er det nemlig væsentligt at forstå hvad det er, og hvordan det er opstået.

Løst betegnet henviser “gigt” til enhver form for lidelse, der påvirker leddene i kroppen. Disse er særligt udsatte for slid, da de i sagens natur er kroppens mest mobile bestanddele. Der findes mange konkrete former for gigt, hvor det ofte er lidt forskelligt, hvilke led der typisk er påvirket, alt efter hvilken form for gigt der er tale om. 

To af de mest almindelige former for gigt er leddegigt og slidgigt:

 • Leddegigt skyldes en betændelsesreaktion, hvor immunforsvaret ved en fejl sender antistoffer ud, der angriber celler i leddene. Dette kan give ødelæggelser på både knogler og brusk.
 • Slidgigt skyldes, som navnet angiver, gentaget slid på leddene i kroppen. Arbejdere eller styrkeløftere, der bruger de samme led regelmæssigt i flere år, er ofte de mest udsatte for at udvikle slidgigt. Nogle af de oftest påvirkede led er her fingrene, nakken, den nedre ryg, hofterne og knæene.

Uanset årsagen, er gigtsymptomer ofte fælles for de forskellige former:

 • Smerte. Smerte i en eller anden udstrækning er det mest udbredte gigtsymptom.
 • Hævelser og ømhed omkring de påvirkede led.
 • Tab af motorisk førlighed. 
 • Udmattelse.
 • Utilsigtet vægttab.
 • Dårlig søvn.

Mange forbinder måske gigt med ældre mennesker, da det er det, som man oftest hører om. Imidlertid sker det i stigende grad for yngre mennesker, at deres led belastes i en sådan grad, at de begynder at udvikle en form for slidgigt eller lign. – dette kan siges at være en sideeffekt af mange moderne teknologier, hvor man for eksempel bruger tommelfingeren på mobilen i flere timer om dagen. Andre faktorer end gentaget slid på leddene, der fremskynder udviklingen af gigt er bl.a.:

 • Generne. Nogle former for gener kan øge risikoen for at udvikle lidelsen, uanset hvilken livsstil man vælger.
 • Traumer. Hvis man eksempelvis har været udsat for en ulykke på en arbejdsplads.
 • Abnormt stofskifte. Hvis omsætningen af stoffer i kroppen ikke fungerer normalt, kan det gå ud over kvaliteten på både muskler og led, hvilket fremskynder gigtsygdomme.
 • Infektioner. Dette kan bl.a. ske, hvis bakterier eller vira invaderer leddene i kroppen, hvilket igangsætter en immunreaktion i stil med den, der finder sted ved leddegigt.

Raw Organics 10% cbd-olie

CBD olie (10% / 1.000mg CBD) – Den moderate

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 4 mg CBD.

En CBD-olie med mellem styrke til moderate komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 599,00 DKK

Eksisterende muligheder inden for behandling af gigt

Der findes i dag flere muligheder for at behandle forskellige former for gigt. De konkrete metoder kan variere lidt, alt efter hvilken konkret form for gigt, der er tale om. Imidlertid kan det overordnede udbud siges at bestå af:

 • Medicin. Forskellige former for smertestillende stoffer, blodfortyndere, og immunsystemhæmmere anvendes i vid udstrækning til at behandle for gigt. 
 • Støtter til leddene. Forskellige former for skinner til arme og lign. anvendes til at modvirke unødvendig belastning af leddene.
 • Kirurgi. I særligt alvorlige tilfælde kan det være relevant at foretage et kirurgisk indgreb i eller omkring leddet. I nogle tilfælde bliver en hofte fx erstattet. Dette indgreb foretages imidlertid kun nødtvungent over for yngre mennesker, da proteserne kun holder i et begrænset antal år.
 • Fysioterapi. Her anvendes der forskellige metoder såsom øvelser i bassiner, der gør det nemmere for gigtpatienter at træne deres led uden at føle smerte. 
 • Diæt. Selv om en kostplan næppe løser problemet fuldstændigt, kan forskellige madvarer, såsom fisk, nødder, bønner og olivenolie forbedre leddenes helbred.
 • Vægttab. I nogle tilfælde kan belastningen på de påvirkede led mindskes ved vægttab.
 • Fysisk aktivitet. Selv om det måske kan føles smertefuldt at anvende leddene på kortere sigt, er der evidens for, at svømning, gåture, cykling og andre aktiviteter kan forbedre gigtsymptomer over længere tid. 

Cannabisolie og gigt

I nyere tider er det kommet på tale at forsøge sig med at anvende CBD olie til leddegigt og andre former for gigt. For den bekymrede er det igen vigtigt at stadfæste, at CBD ikke er det samme som THC, som var cannabisstoffet med den euforiserende virkning. For den meget optimistiske er det imidlertid også vigtigt at fastslå, at brugen af CBD olie til gigt stadig er en ide på det tidlige forsøgsstadium, og at denne behandling kun er ment til at lindre, ikke kurere.

Om ikke andet er der flere argumenter for, at CBD olie mod leddegigt og andet kunne være relevant:

 • CBD olie kan reducere smerte forbundet med gigt. Dette tænkes navnlig at skyldes de mange cannabinoide (cannabis-modtagelige) receptorer, som befinder sig i kroppens centralnervesystem.
 • CBD olie modvirker forskellige former for betændelse. Dette tænkes at have samme årsag som ovenstående. 
 • Der er evidens for, at CBD olie modvirker forskellige symptomer forbundet med depression. Da depression ofte optræder komorbidt (dvs. sammen med) gigt, er dette også en væsentlig fordel.
 • I modsætning til mange andre smertestillende stoffer er der ikke fundet evidens for, at CBD olie skulle være afhængighedsdannende. Dette er en meget væsentlig fordel, da de fleste smertestillende stoffer, som anvendes i dag, kan gøre brugeren afhængig af dem over tid.

Altså er der flere argumenter for at undersøge mulighederne for at anvende CBD olie mod gigt nærmere. I sidste ende er det dog en forskeropgave at komme med nogen endelige konklusioner på CBD oliens virkning.  

CBD olie (20% / 2.000mg CBD) – Den stærke

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 7 mg CBD.

En CBD-olie med hård styrke til svære komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 899,00 DKK

Effekter på sygdomme med tilsvarende symptomer

Der er flere forskellige andre sygdomme end gigt, hvor det har været muligt at demonstrere en lindring af lign. symptomer. Dette er typisk symptomer, hvor den lidende føler smerte i kroppen, og hvor CBD olien kan lindre den. Nedenstående er et par eksempler på sygdomme, hvor dette kan siges at være tilfældet:

 • Fibromyalgi. Fibromyalgi er en sygdom, hvor det mest fremtrædende symptom for den lidende er smerte fordelt over kroppen. Sygdommen tænkes at have sine rødder i centralnervesystemets processering af indtryk fra omverdenen. Selv om fibromyalgi tilsyneladende har et anderledes ophav end de fleste gigtsygdomme, har man fundet eksempler på, at cannabisolie kan lindre de betændelsesagtige smerter over hele kroppen, som kendetegner denne sygdom. 
 • Kræft. Ved forskellige behandlingsformer mod kræft oplever mange patienter div. former for ubehag i kroppen: Ømhed, kvame, svimmelhed, smerter mv. Dette kan bl.a. finde sted ved kemoterapi. Her er der også forskning som indikerer, at CBD olie kunne have en lindrende effekt på mange af disse symptomer. 

At CBD olie kan have en lindrende effekt på smertesymptomer, der minder om den type symptomer, som kendetegner gigtsygdomme, virker lovende for mulighederne for at anvende cannabis olie mod gigt. Dog skal man igen huske på, at der i sidste ende kræves mere forskning for at afdække de konkrete virkninger og mekanismer, som finder sted ved brug af CBD olie mod gigt.

Måder man potentielt kunne indtage cannabis som olie mod gigt

Der findes potentielt mange måder at indtage CBD olien på og opnå ovenstående effekter. Flere af disse er tilgængelige på det danske marked – her er det imidlertid vigtigt at bemærke, at de forskellige olier, der kan udskrives på lægerecept og findes på apoteket, er langt mere begrænset. Hvis olien fx skal anvendes mod gigt, skal dette nemlig foregå gennem lægen. Det er dog stadig muligt at finde disse produkter på det danske marked til madlavning og andre wellness-formål. 

Her er de forskellige produkter på markedet opsummeret for at undersøge, hvordan det kunne være muligt at indtage cannabis olie mod gigt, hvis der kom flere forskellige præparater til, eller hvis lovgivningen ændrede sig:

 • Indtaget af olien kan ganske enkelt finde sted via en pipette under tungen. Dette giver en relativt hurtig og kraftig virkning.
 • Det er også muligt at indtage olien via forskellige kapsler og tabletter. 
 • Olien kan også anvendes i madlavningen og nogle steder kan man bl.a. få slik og bagværk med CBD olie.
 • Via vaping, dvs. ved inhalering fra en tilrettet vaping-pen. Denne virkning er både hurtig og kraftig, omend de sundhedsmæssige sideeffekter ved inhaleringen indtræffer.
 • Forskellige cremer og balsammer er også virksomme på de forskellige cannabisreceptorer, der sidder i huden.

Som det fremgår, er der altså mange potentielle formater til at indtage CBD olie. Hvis der i fremtiden åbnes mere op for lovgivningen eller tilsvarende, kan de tilgængelige lægemidler på markedet måske i højere grad afspejle den enkelte forbrugers præferencer.

Raw organics 8% harlequin cbd-olie

CBD olie (8% / 800mg CBD) – Premium

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 3 mg CBD.

En CBD-olie med lav til mild styrke af lufttørret indendørsdyrket cannabis
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 499,00 DKK

Bivirkninger ved brug af cannabisolie

Det ville være mangelfuldt for udlægningen, hvis de forskellige bivirkninger ved indtag af CBD olie ikke også blev gennemgået. 

Bivirkninger kan siges at være uundgåelige i praksis, når der indtages medicin. Dette skyldes, at kroppens udbud af signalstoffer faktisk er relativt lille, og at de derfor hver især bruges i vidt forskellige sammenhænge. Dopamin, som mange måske har hørt om i forbindelse med belønning og lykkefølelse, har fx også en sidebeskæftigelse som signalstof til at regulere fordøjelsessystemet. 

Cannabislignende stoffer i kroppen har også flere hatte på, så at sige, og derfor må det forventes, at stoffet kan have flere virkninger udover den tilsigtede, når det indtages. Nogle af disse bivirkninger kan bl.a. være:

 • Træthed.
 • Diarre.
 • Svingninger i appetit.
 • Svingninger i kropsvægt.

I sidste ende er det bedst at følge lægens anvisninger i henhold til dosering. Forskellige mennesker skal nemlig ofte bruge forskellige doser alt efter alder, individuelle symptomer, stofskifte og andre faktorer. Nogle gange vil man starte med en lav dosis, og derefter forsigtigt forøge den, indtil man finder den rette balance mellem virkning og bivirkning. Her kan det være vigtigt som bruger at huske på, at CBD oliens virkninger nogle gange tager lidt tid om at finde sted, og at tålmodighed her er en dyd.

Ofte stillede spørgsmål til CBD olie mod gigt og andet

Bivirkninger er noget, som mange potentielle brugere af CBD olie til gigt og andre sygdomme bekymrer sig om. Dette skyldes måske ikke bare, at der er tale om en ny mulig alternativ behandlingsvej til sygdommen, men måske også, at der er tale om en behandling ved brug af hash. Her kan der være mange associationer til det, som man oftest hører om i forbindelse med planten i nyhederne mv. Dette er forståeligt, da det er naturligt og logisk først at prøve at forstå nye ting i kraft af, hvad man i forvejen kender til. Med lidt detektivarbejde på internettet er det muligt at se, at flere af de oftest stillede spørgsmål til CBD olie i sidste ende drejer sig om dette:

 • Vil CBD olie gøre mig sulten? Dette spørgsmål komme måske af historier om, hvordan det at ryge hash kan give en “the munchies” og gøre en sulten. Som nævnt ovenfor kan CBD olie påvirke appetitten. Imidlertid er denne virkning langt mere sjælden og mindre stærk end ved brug af produkter med THC.
 • Kan produktet blive “harskt”? Mange former for olier har en udløbsdato, hvor de begynder at få en karakteristisk skarp lugt. Det samme kan faktisk gøre sig gældende for CBD olie, alt efter hvordan det opbevares (lys, varme, iltning). Se det konkrete produkt for at finde instruktioner til opbevaring.
 • Er CBD olie det samme som hampeolie? Dette kunne måske tros, hvis man i forvejen kender til den anden type af produkter. Den vigtigste forskel at være opmærksom på her er, at hampeolie typisk specifikt henviser til et produkt fra hampplantens frø, mens CBD olie potentielt kan komme fra hele planten.
 • Smager CBD olie af hash? Hvis man tilfældigvis er blevet udsat for lugten af hash, kan man måske være tilbageholdende med at anvende olien. Imidlertid beskriver de fleste brugere af produktet smagen som værende mere græs- end decideret hashagtig i sin aroma.
 • Vil CBD olie påvirke den medicin, som jeg ellers tager? Dette er en komplet individuel sag, hvor enhver beslutning altid bør tages under professionel medicinsk rådgivning.

Sammenfatning på cannabis olie mod gigt

Dette indlæg satte sig for at undersøge mulighederne for at anvende CBD olie som ny behandling af leddegigt og andre gigtformer. Den nuværende lovgivning kan siges at være konservativ, omend forsigtigheden omkring cannabis kan siges at være medicinsk fornuftig. 

Eksisterende behandlingsformer mod gigt tilbyder flere muligheder for at lindre symptomerne. Mange af de foreliggende smertestillende lægemidler er imidlertid afhængighedsdannende. Cannabisolie (CBD) har derimod i begyndende grad demonstreret, af den måske kunne udgøre et mildere alternativ. Lign. effekter ses i forbindelse ved andre kroniske sygdomme såsom kræft og fibromyalgi. 

Ydermere tilbyder CBD olie flere metoder til indtag, hvilket imødekommer forskellige personlige præferencer mv. Med forbehold for de forskellige bivirkninger, der i praksis er uundgåelige i lægemiddelsammenhæng, må man altså sige, at ideen om cannabisolie mod gigt virker lovende. Fremtidig forskning må dog i sidste ende afgøre endeligt, hvilken behandlingsvej, der er bedst at gå.

Denne side er anmeldt af: Tilde Hermansen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.54 stjerner baseret på 13 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg