fbpx

PTSD er en forkortelse for Post Traumatic Stress Disorder, som er en efterfølgende stress og belastningsreaktion forårsaget af en voldsom traumatisk hændelse. PTSD er en voldsom psykisk belastning og medfører, at kroppen går i højeste alarmberedskab, og stressniveauet stiger markant. PTSD kan især opstå hos soldater og andre, som har oplevet voldsomme og traumatiserende oplevelser, der har påført en stor psykisk belastning.  Udover krig kan voldtægt, vold, alvorlige ulykker m.fl. være årsagen til at PTSD kan opstå hos nogle personer. 

PTSD kan være den voldsomme og efterfølgende reaktion, der opstår ved nogle mennesker, der har gennemgået en traumatiserende og psykisk belastende begivenhed. PTSD forekommer oftest et par måneder efter en traumatiserende oplevelse, men i andre tilfælde kan stressreaktionen også først opstå lang tid efter. 

Billigste
Nordic Oli - 5% CBD-olie
 • Mild
 • Billigst
 • Kan doseres flere gange dagligt
 • Støtter op om immunforsvaret

 

Pris 299,00 DKK

Anbefalet
Raw Organics - 10% CBD-olie
 • Moderat styrke
 • Størst værdi for pengene
 • Mindre doseringsstørrelser
 • Benyttes morgen og aften

Pris 599,00 DKK

Kvalitet
Raw Organics - CBD kapsler
 • Bedste kvalitet på markedet
 • 3-5 gange højere bio optagelse end almindelige kapsler
 • Ingen THC-indhold
 • Virker antiinflamatorisk og antioxidant

Pris 599,00 DKK

Fakta og tal omkring PTSD

 • PTSD er en forkortelse for Post Traumatic Stress Disorder, som også kaldes posttraumatisk belastningsreaktion eller posttraumatisk stresslidelse
 • Diagnosen dækker en række symptomer, der efterfølgende kan opstå efter at have gennemgået livstruende eller voldsomme episoder af særlig traumatiserende karakter
 • PTSD er voldsom stressforstyrrelse, som et resultat af en traumatiserende begivenhed og er ofte forbundet med frygt og en kraftig stressreaktion, som en konsekvent af de oftest stærkt psykisk belastende minder
 • Symptomerne på PTSD opstår som en forsinket reaktion på den eller de traumatiserende hændelser, som den pågældende person har været udsat for eller være vidne til
 • PTSD er noget man ofte forbinder med krigssoldater og det er oftest også dem, der bliver ramt. Op mod en tredjedel af alle soldater i kamp, oplever fortsat PTSD lignende symptomer 6 år efter hjemkomst.
 • Tal viser at 20-50 % af befolkningen i løbet af deres liv vil opleve mindst én svær traumatisk begivenhed. Men det er slet ikke alle der udvikler PTSD
 • Omkring 2 % af den europæiske befolkning bliver ramt af PTSD og det er især unge mennesker og kvinder, der er øverst i statistikken over PTSD ramte

Sådan opstår PTSD

Stærkt psykiske og traumatiske oplevelser er oftest den primære grund til, at et menneske bliver ramt af PTSD. Særlig karakteristisk for patienter med PTSD er, at de genoplever de traumatiske oplevelser både i form af mareridt om natten, men også i dagligdagen kan PTSD patienter blive ramt af flashbacks med forbindelse til den traumatiske begivenhed personen har oplevet. Personer diagnosticeret med PTSD oplever også i høj grad påvirkning af deres emotionelle og psykiske apparat. Dette kan komme til udtryk som manglende glædesfølelse og et behov for et distanceret socialt forhold til andre mennesker. 

PTDS ramte er derudover i et særligt beredskab og oplever en langt større følsomhed for situationer, der kan kobles til traumet. Derfor forsøger mange PTSD patienter at undgå sociale rum og aktiviteter, der kan forårsage en stresstilstand. PTSD ramte er stærkt påvirket af frygt, ubehag og traumatiserende minder, som er et direkte resultat af den voldsomme hændelse. 

Hvad CBD kan gøre er, at det kan blokere frygten for et minde og fjerne det fra din hukommelse

Symptomer

Den psykiske lidelse PTSD består grundlæggende af tre såkaldte kernesymptomer:

Genkaldelse af oplevelse
Et særligt kendetegn for PTSD patienter er genkaldelsen og genoplevelsen af den traumatiske hændelse. Dette opleves oftest visuelt og som flashbacks og kan være yderst ubehageligt. Derudover er PTSD ramte plaget af tilbagevendende mareridt, tvangstanker og stærke sansemæssige indtryk.

Ændret adfærd
PTSD patienter skifter hurtigt adfærd efter en voldsom oplevelse og den ramte prøver så vidt muligt at undgå de situationer, der kan fremkalde traumatiske minder. Denne permanente undgåelsesadfærd af både indefra kommende og udefrakommende faktorer er meget almindelig for PTSD ramte. Kroppen kan reagere meget sensitivt på både auditive og visuelle situationer, der kan have forbindelse til traumet. Disse indtryk og påvirkninger behøver ikke nødvendigvis, at have en direkte forbindelse eller kobling til den traumatiske hændelse, men som nærmere indirekte kan udløse og fremkalde minderne. Dette kan i høj grad forøge kroppens stressniveau og medføre angstanfald og være dybt ubehageligt. Undgåelsesadfærd kan medføre større isolation og afskæring fra omverdenen i forsøget på, så vidt muligt, at undgå situationer og aktiviteter, der kan udløse ubehagelige flashbacks. PTSD kan derfor være voldsomt indgribende på et menneskes livskvalitet og kan have negativ indflydelse på ens hverdag herunder både ens arbejds-, sociale- og familieliv. 

Øget fysisk og psykisk alarmberedskab
PTSD patienter er i konstant stresstilstand, såvel psykisk og fysisk og man oplever at kroppen er i et permanent alarmberedskab. 

Derudover kan hyppigt forekomne syptomer ved PTSD være:

Søvnbesvær
Den stresspåvirkning, hjernen oplever ved en traumatisk begivenhed, har indflydelse på nogle helt grundlæggende strukturer og funktioner i hjernen. Hjernen føler sig hele tiden truet og derfor udsender den nogle kraftige stresssignaler, som forsvarsmekanisme. PTSD-ramte oplever deres traumer meget sanseligt, følelsesmæssigt og kropsligt, og dette kan medføre voldsomme reaktioner. Det enorme stressniveau kroppen oplever, kan give søvnproblemer, fordi kroppen hele tiden er på vagt og ikke kan falde til ro

Læs mere om hvordan du undgår søvnbesvær her

Nedsat hukommelse og koncentration
PTSD rammer i høj grad vores kognitive evner, hvor b.la. hukommelsen og koncentrationsevnen kan blive mærkbar svækket

Mere irritabel
Den kraftige stresstilstand har stor betydning for vores humør og kan resultere i humørsvingninger og raseri og vredes anfald, som ikke er til at kontrollere

Flashbacks
Et af de væsentligste symptomer ved PTSD er de ubehagelige flashbacks, hvor den PTSD ramte genkalder og genoplever de stærkt traumatiserende oplevelser man har været udsat for

Manglende følelser
Mange PTSD ramte føler følelsesløshed og en nedsat emotionel tilstand, men samtidig en konstant følelse af frygt og fare.

Raw Organics 5% cbd-olie

CBD olie (5% / 500mg CBD) – Den milde

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 2 mg CBD.

En CBD-olie med svag styrke til milde komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 349,00 DKK

Årsag

Årsagen til PTSD er ofte voldsomme traumatiserende oplevelser og/eller stresstilstand. Det er vigtigt at slå fast, at PTSD kan ramme alle både i forhold til køn, alder og livssituation. Derudover er det også vigtigt at understrege, at man godt kan have oplevet en traumatisk eller voldsom hændelse uden at udvikle PTSD, men det er derimod ikke muligt af få PTSD uden en voldsom oplevelse i rygsækken. Mange mennesker, der lider af PTSD er kontant præget af frygt og ubehag, som nedsætter deres livskvalitet betydeligt for både dem selv, men også har store omkostninger for de pårørende. 

Mange undgår sociale aktiviteter og andre situationer, der kan genskabe eller fremkalde den traumatiserende begivenhed. Personer, der lider af PTSD er mere sensitive og følsomme overfor ting, der kan fremkalde ubehagelige minder. Derfor kan de reagere kraftigt på høje lyde eller pludselige bevægelser, fordi disse potentielt kan fremkalde ubehagelige minder fra traumatiske hændelser. Der er ikke kun psykiske bivirkninger forbundet med PTSD, men også ens fysiske tilstand og generelle sundhed kan blive ramt.

Udover især krig og vold kan nedenstående oplevelser resulterer i en PTSD diagnose:

 • Voldtægt eller andre seksuelle overgreb
 • Voldsom ulykke
 • Forbrydelser og andre overgreb
 • Dødsfald eller andre traumatiserende oplevelser
 • Ekstreme naturkatastrofer

Raw Organics 10% cbd-olie

CBD olie (10% / 1.000mg CBD) – Den moderate

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 4 mg CBD.

En CBD-olie med mellem styrke til moderate komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 599,00 DKK

PTSD – Menneskeskabte & naturskabte katastrofer?

Det helt særlige ved PTSD er, at det er udefrakommende og ekstreme stressfaktorer, der lægger til grund for PTSD. Indenfor PTSD skelner man desuden også imellem de menneskeskabte katastrofer og de naturskabte. 

Menneskeskabt PTSD
De menneskeskabte dækker over noget, andre mennesker er skyld i. Det kunne eksempelvis være krig, vold, tortur og seksuel misbrug. Disse forårsager en kolossal stressreaktion og en fundamental ændring og påvirkning af hjernen.

Naturskabt PTSD
De naturskabte er de katastrofer, der skabes af naturen f.eks. jordskælv og tsunami. Undersøgelser viser, at mennesker, der har været udsat for naturskabte traumer, hurtigere er i bedring end folk, der har været udsat for en voldsom psykisk stresspåvirkning.

Sådan virker CBD-olie mod PTSD

CBD-olie kan agere som supplement til en PTSD behandlingen. CBD-olien kan i visse tilfælde modvirke angst og stresssymptomer, som er forbundet med PTSD. CBD-olien har en beroligende og afslappende virkning på både psyke og fysik. CBD-olien er et naturprodukt, der indeholder aktive og beroligende stoffer, der potentielt kan dæmpe angst og andre stresshormoner hos patienter med PTSD. Ved brug af CBD-olien mod PTSD fremkommer der en naturlig ro og balance i kroppen og samtidig oplever flere PTSD patienten en lykkefølelse. Denne følelse skal ikke forveksles med følelsen af at være skæv.

Studier og forskning har påvist at stofferne i CBD-olien aktivt går ind og påvirker de centre i hjernen, der har kontrol over vores frygt og forsvarsmekanismer. Disse mekanismer er ekstra aktive og følsomme hos personer med PTSD. Langvarig behandling med CBD-olie mod PTSD kan være et gavnligt supplement til medicin, fordi cannabisolien kan have en kraftig terapeutisk virkning. Ved katastrofale oplevelser og traumatiske begivenheder opstår der skader på de centrer i hjernen, der har ansvar for vores frygt og forsvarsmekanismer. CBD-olie kan i visse tilfælde gå ind og reparere de skader, som disse voldsomme oplevelser har været skyld i og genopbygge hjernens naturlige funktion. 

CBD olie (20% / 2.000mg CBD) – Den stærke

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 7 mg CBD.

En CBD-olie med hård styrke til svære komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 899,00 DKK

En soldat sygdom

Især soldater er særligt udsatte og har en større risiko for at blive ramt af en efterfølgende PTSD reaktion, da de ofte dagligt befinder sig i en krigszone og dermed er udsat for traumatiske oplevelser. Krig og ødelæggelse kan give store ar og mén på både sjæl og krop. Soldater, der regelmæssig anvender CBD-olie som supplement til medicinen kan opleve positive effekter i form af nedsat stress og større ro og velværd i dagligdagen. Folk, der f.eks. oplever at være involveret i en bilulykke kan også blive ramt af en forsinket stressforøgning, der kan komme til udtryk i PTSD. Ved en bilulykke kan mange opleve en voldsom angst og frygt for nogensinde at sidde bag et rat igen. På samme måde kan CBD-olie potentielt dæmpe denne forøgede frygt, som er skabt i hjernen. For at muligvis opleve en mærkbar og langtidsvirkende effekt ved brugen af CBD-olie mod PTSD, anbefales det at man først og fremmest opsøger ens egen læge for at klarlægge symptomer, evt. personlig dosis samt bivirkninger, for at opnå den optimale effekt.

Derfor skal du benytte CBD-olie mod PTSD

CBD-olie kan for flere PTSD ramte være et effektivt middel og oliens gavnlige virkninger er bl.a.: 

100 % naturmedicin og ikke-euforiserende
CBD-olie indeholder kun naturlige stoffer og som PTSD patient vil man ikke opleve en rus eller andre euforiserende bivirkninger

Bedre søvn
CBD-olien har en terapeutisk virkning og har en naturlig beroligende effekt. CBD-olie kan derfor i nogen tilfælde både forbedre søvn og søvnkvalitet

Angst– & stressreducerende
Angst, i større eller mindre grad, er i høj grad forbundet med PTSD og den medfølgende stressbelastning. Ved anvendelse af CBD-olie kan nogen opleve forebyggelse og reduktion af angst og angstanfald

Forebygger mareridt og flashbacks
Undersøgelser antyder at CBD-olie potentielt kan modvirke traumer og mareridt mange oplever

Færre bivirkninger
Der er langt færre bivirkninger forbundet med brugen af CBD-olie, som supplement mod PTSD, i forhold til traditionel medicin

Sundhedsfremmende
CBD-olien kan have en afstressende virkning og medvirke til større fysisk såvel som psykisk modstandsdygtighed

Raw organics 8% harlequin cbd-olie

CBD olie (8% / 800mg CBD) – Premium

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 3 mg CBD.

En CBD-olie med lav til mild styrke af lufttørret indendørsdyrket cannabis
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 499,00 DKK

Dosering og indtagelse af CBD-olie mod PTSD

Dosering og indtagelse af CBD-olien mod PTSD er meget individuel, og der en række faktorer som symptomer samt medicinen som patienten i forvejen indtager, der kan være afgørende. Man bør derfor altid forhøre sig ved egen læge først og doseringen kan gradvist op- eller nedjusteres.  CBD-olien indtages typisk under tungen og for at opnå optimal virkning anbefales det, at man ikke indtager væske eller mad et godt stykke tid efter indtagelse.

Læs hvordan du doserer og indtager CBD-olie her

Bivirkninger ved CBD-olie mod PTSD

Der kan være en række bivirkninger forbundet med at bruge CBD-olie mod PTSD som alternativ behandlingsform eller som supplement til konventionel antidepressiv medicin. Men disse bivirkninger er langt fra ligeså slemme som de bivirkninger, der kan forekomme ved brugen af ordinær medicin. Ved brug af konventionel angst- eller antidepressiv medicin af der en langt større risiko for alvorlige bivirkninger og afhængighed. Dog oplever mange få eller slet ingen bivirkninger ved brugen af CBD-olie. PTSD ramte kan opleve almindelige bivirkninger som eksempelvis:

 • Kvalme
 • Diaré
 • Træthed
 • Ændret eller øget appetit

Hvis man oplever andre eller mere alvorlige bivirkninger, som følge af brugen af CBD-olie, bør man straks opsøge læge.

Denne side er anmeldt af: Adam Karlsen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.54 stjerner baseret på 13 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg