fbpx

Historisk set har hashplanten haft et blandet ry. Selv i dag giver den evindelige strøm af information forskellige billeder af emnet: Nogle steder bliver cannabis fremlagt som værende en glidebane til et alvorligt rusmiddelproblem – andre steder bliver der talt om, hvordan cannabis ligefrem kan have en terapeutisk effekt på sygdomme og andre problemer, som kan blive menneskets lod. 

Som tommelfingerregel må man regne med, at sandheden findes et sted i midten. Det kan dog være svært at få indblik i, hvor den ligger i denne stadigt huserende debat. I medicinalindustrien og lægevidenskaben er enhver form for optimisme omkring terapeutisk brug af cannabis ligeledes en kende konservativ. 

Inden for de seneste år, er man i Danmark lige så langsomt begyndt at forsøge sig med cannabisbaserede lægemidler i forskellige sammenhænge. I år 2018 blev der vedtaget en forsøgsordning med hashplanten til forskellige patientgrupper – mestendels med kroniske lidelser såsom multipel sklerose, kræft og rygmarvsskader. 

I andre lande er der ydermere foretaget forsøg med cannabis inden for lindring af forskellige former for sukkersyge. Muligheden for at bruge såkaldt CBD olie mod diabetes 2 vil være omdrejningspunktet i denne artikel.

Hvad er diabetes 2?

Det er nærliggende at starte med en udlægning af, hvilken sygdom CBD olien menes at kunne gøre noget ved. Diabetes, eller sukkersyge i daglig tale, kommer i flere forskellige typer. Type 2 sukkersyge er en sygdom, der i langt de fleste tilfælde er kronisk. Dette vil sige, at lidelsen forventes at være livslang ved sin indtræden, som typisk finder sted i voksenalderen. 

Ligesom andre former for sukkersyge, er omdrejningspunktet for diabetes 2 kroppens omsætning af stoffet insulin. Ved diabetes 2 leder en mangelfuld produktion af insulin bl.a. til følgende sygdomssymptomer:

 • Øget tørst 
 • Øget sult
 • Utilsigtet vægttab
 • Udmattelse
 • Hyppig vandladning
 • Sløvhed
 • Sløret syn
 • Hyppige infektioner
 • Langsomt helende sår

På længere sigt kan diabetes 2 lede til forskellige hjerte- og nyresygdomme, og i nogle tilfælde øjensygdomme med risiko for kronisk blindhed. 

Årsagerne til sygdommen er en kombination af gener og den enkeltes livsstil. Det er fortrinsvis lav fysisk aktivitet, stress og overvægt, som prædisponerer personer til sygdommen. Alternativt kan forskellige andre sygdomsforhold, såsom testosteronmangel, øge risikoen for at udvikle diabetes 2. Lindring af sygdommen finder i dag mestendels sted ved en nær monitorering af patientens livsstil og med forskellige former for medicin.

CBD olie (5% / 500mg CBD) – Den milde

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 2 mg CBD.

En CBD-olie med svag styrke til milde komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 349,00 DKK

Hvad er CBD olie?

Da diabetes 2 er en alvorlig og livslang sygdom, er der stor interesse i at finde måder at lindre eller helt helbrede symptomer på sygdommen. 

Midlet, som er af interesse her, har det mundrette navn cannabidiol olie, eller blot CBD olie forkortet. Når man hører om “hash”, tænker man måske meget på de forskellige euforiserende effekter som nogle former for cannabis kan have. Her tænkes der i reglen specifikt på den afskygning, der hedder tetrahydrocannabinol (THC). Som antydet, er der imidlertid flere former for stoffer i hashplanten, som har forskellige effekter på kroppen. 

I olien baseret på CBD udgør THC kun maks. 0,2% (2 promille). Det er navnlig pga. dette, at CBD olie er begyndt at finde lovlig anvendelse herhjemme. Den fremstilles ved en relativt simpel destilleringsproces fra cannabis-planten via forskellige kemiske metoder.

CBD olie (10% / 1.000mg CBD) – Den moderate

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 4 mg CBD.

En CBD-olie med mellem styrke til moderate komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 599,00 DKK

Hvordan virker CBD olie?

Når der er tale om brugen af CBD olie mod forskellige sygdomme, er det vigtigt at skille stoffet ad fra THC. Denne skelnen kan nemlig af og til gå tabt i en upræcis debat om “medicinsk brug af hash” med gensidige misforståelser om, hvilket konkret stof, der bringes på bane. 

CBD olie er navnlig blevet brugt til lindring af: 

 • Kroniske smerter. Denne anvendelse går faktisk mange tusind år tilbage. Der er fundet evidens for, at smertesymptomer på bl.a. multipel sklerose og gigt kan heles ved hjælp af CBD olie.
 • Angst og depression. Disse to sygdomme vurderes af WHO (en toneangivende international sundhedsorganisation) til at være de mest alvorlige og omkostningsfulde sygdomme i det moderne samfund. Der findes allerede forskellige virkningsfulde lægemidler mod sygdommene og effektive terapiformer. Imidlertid søger nogle patienter et naturligt produkt, hvor CBD olie bl.a. har vist sig at være effektivt mod både depressions- og angstsymptomer.
 • Kræftrelaterede symptomer. Mange former for behandling af cancer, såsom kemoterapi, har en voldsom virkning på kroppen. Kemopatienter rapporterer bl.a. om stærk kvalme, manglende appetit og svimmelhed under behandlingsforløbet. Forskningen inden for dette område er endnu ikke veletableret nok til, at der kan drages nogen endelige konklusioner. Der er dog stedvist fundet evidens for, at CBD olie kan have en lindrende effekt på ovenstående symptomer. 
 • Hudproblemer. Akne, eller ”bumser”, påvirker i en eller anden grad ca. hver 10. i befolkningen. Det er altså generelt en ret almindelig sygdom. Enkelte tilfælde af akne kan imidlertid være langt værre end den type, som de fleste kender til. Ligeledes kan en effekt af akne være, at den lidende går rundt med lavt selvværd over sit udseende, alt efter hvor på kroppen problemet udspiller sig. Betændelse og overproduktion af naturlige olier i hudkirtlerne er en væsentlig faktor i lidelsen, som CBD olie tyder på at kunne lindre.
 • Hjertesygdomme. Mange i den danske befolkning går rundt med højt blodtryk uden at vide det. Navnlig mænd har tendens til dette. Forhøjet blodtryk er en prædisponerende faktor til blodpropper og andet. Da CBD i andre sammenhænge har kunnet nedsætte blodtrykket, tænkes midlet at kunne hjælpe med at forebygge forekomsten af forskellige hjertesygdomme. 

CBD olie (20% / 2.000mg CBD) – Den stærke

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 7 mg CBD.

En CBD-olie med hård styrke til svære komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 899,00 DKK

CBD olie og diabetes 2

Som det fremgår ovenfor, er der altså mange forskellige former for sygdomme, hvor CBD olie enten har begyndende evidens for at være lindrende mod symptomerne. Hvordan forholder sagen sig imidlertid med CBD olie til diabetes 2? 

Her er der noget vigtigt, der skal stadfæstes: Der er endnu ikke nogen endegyldig konklusion i forskningen på, om man med fordel kan bruge CBD olie mod diabetes 2. Ligesom ved flere af de ovenstående emner, er man på nuværende tidspunkt højst i gang med grundforskning, dvs. grundlæggende udforskning af muligheder inden for området. 

Når der i det følgende tales om mulige virkninger af CBD olie på diabetes 2, er det altså vigtigt at holde i mente, at der mestendels er tale om hypoteser understøttet af nogle enkelte studier. Fremtidens videre udforskning af emnet må i sidste ende vise, hvad olien kan bruges til inden for lindring af sygdommen. 

Om ikke andet er der fundet belæg for, at følgende virkninger af CBD olie på diabetes 2 gør sig gældende: 

 • Kontrol af blodsukker. Et af de vigtigste elementer i sukkersygdomme er den forhøjede mængde af glukose (el. blodsukker) i blodet på den lidende. Studier har vist, at CBD, nogle gange i kombination med THC, mindsker mængden af glukose i blodet. Hvis dette er tilfældet, kan CBD olie vise sig både at have en forebyggende og lindrende effekt på flere former for sukkersyge.
 • Lindring af betændelsesformer. Forskellige former for betændelse, der kan opstå i kroppen, udgør risikofaktorer for udviklingen af diabetes 2 – det er nemlig bl.a. disse betændelser, der leder til en resistens mod insulin i kroppen, og dermed til sygdommens indtræden. I andre sammenhænge har CBD vist sig at have en lindrende effekt på disse betændelsesformer. Derfor tænkes CBD olie at kunne finde mulig anvendelse inden for forebyggelse af diabetes 2.  

Andre effekter af CBD olie på diabetes 2 kunne også i princippet gøre sig gældende, men her er forskningen mindre sikker i sine konklusioner.

CBD olie (10% / 1000mg CBD) – Charlotta

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 4 mg CBD.

En CBD-olie med mellem styrke udvundet af lufttørret cannabis.
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 599,00 DKK

Hvordan indtages CBD olie?

CBD olie kommer i forskellige koncentrationer. Dette er bl.a. med til at afgøre, hvordan det er bedst at indtage de forskellige produkter. Nogle gange er olien også fx tilsat forskellige spiselige produkter. Følgende er ikke kun brugt til at indtage CBD olie mod diabetes 2, men mere generelt som medicin verdenen over:

 • I flydende form. Her placeres olien ofte under tungen med en slags pipette (ligesom med øjendråber). Olien bliver på denne måde hurtigt optaget af kroppen.
 • Tabletter. Tabletter med CBD olie er et alternativ til den flydende form. Her tager det lidt længere tid, inden olien har sin virkning.
 • Tilsat madvarer. Der findes div. former for slik, hvor CBD olien er tilsat. Dette kan være et alternativ, hvis man hverken er meget for at sluge piller eller for at drikke olien direkte.
 • Som lotions og lign. Denne indtagelsesmetode anvendes ofte i forbindelse med hudsygdomme eller i forbindelse med muskel- og ledsmerter. Her kommer olien ikke udpræget ind i kroppens kredsløb, men har sin primære virkning i selve huden.
 • Inhalering. En alternativ mulighed er at inhalere olien via en vaping-pen, en e-cigaret el. lign. Her er virkningen meget hurtig.

Sideeffekter af CBD olie

Til slut er det nærliggende at opsummere, hvilke sideeffekter CBD olien bl.a. kan have:

 • Kan give tør mund.
 • Kan nedsætte blodtrykket.
 • Kan gøre en døsig.
 • Kan gøre skade på leveren ved meget høje doser.

Nogle patienter med Parkinsons demens har desuden rapporteret om, at deres rystelser er blevet forværret af midlet. Da oliens effekter på nuværende tidspunkt stadig kræver mere udforskning, anbefales det for en sikkerheds skyld ikke at bruge CBD olie, hvis man som kvinde er gravid eller ammer. 

Sideeffekternes styrke afhænger af dosis, og hvis man er i tvivl, er det altid bedst at spørge en læge til råds.

 

Relateret læsning: CBD-olie mod kræft

Læs også: CBD-olie mod vægttab

Denne side er anmeldt af: Asger Svendsen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.5 stjerner baseret på 10 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg