fbpx

Sklerose er en kronisk, inflammatorisk sygdom, som skyldes en kommunikationsfejl i immunforsvar og centralnervesystem. Sklerose er et direkte angreb på hjerne og rygmarv, og man oplever betydelig nedsat kropsfunktion. Sklerose dækker ligeledes over de skader på nervesystemet, som forhindrer optimal fysisk funktionalitet og udfoldelse.

Billigste
Nordic Oli - 5% CBD-olie
 • Mild
 • Billigst
 • Kan doseres flere gange dagligt
 • Støtter op om immunforsvaret

 

Pris 299,00 DKK

Anbefalet
Raw Organics - 10% CBD-olie
 • Moderat styrke
 • Størst værdi for pengene
 • Mindre doseringsstørrelser
 • Benyttes morgen og aften

Pris 599,00 DKK

Kvalitet
Raw Organics - CBD kapsler
 • Bedste kvalitet på markedet
 • 3-5 gange højere bio optagelse end almindelige kapsler
 • Ingen THC-indhold
 • Virker antiinflamatorisk og antioxidant

Pris 599,00 DKK

Fakta og tal

Sklerose er en hyppigt forekommen sygdom i Danmark. Faktisk er Danmark et af de lande i verden med flest tilfælde af sklerose kun overgået af Canada, der har en højere fremkomst af sklerosepatienter. 

 • Danmark har en af de højeste forekomster af sklerose i verden
 • Omkring 16.000 danskere er ramt af sklerose
 • Ifølge tal fra skleroseforeningen er antallet af skleroseramte fordoblet i Danmark de seneste 20 år. Denne fordobling skyldes også at langt flere lever længere med sygdommen
 • 650 danskere bliver hvert eneste år sklerose diagnosticeret
 • Af de 650 personer er omkring 66 procent kvinder i alderen 20–40 år

Årsag

Der er endnu ikke fastslået en præcis årsag til fremkomsten af sklerose, men man anslår at både miljø og genetik spiller en væsentlig rolle. På den baggrund skelnes der mellem indre og ydre faktorer, der kan være væsentlige årsager til sklerose. Forskningen peger b.la. på, at mangel på sollys, og derved D-vitamin, kan være en årsag. Udover mangel på D-vitamin kan også rygning øge risikoen markant for at blive ramt af sklerose. I forhold til de genetiske faktorer, der kan have en afgørende betydning, kan man ikke definitivt fastslå, at sklerose er en arvelig sygdom, men meget peger på, at der er en genetisk sammenhæng.

Raw Organics 5% cbd-olie

CBD olie (5% / 500mg CBD) – Den milde

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 2 mg CBD.

En CBD-olie med svag styrke til milde komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 349,00 DKK

Symptomer ved sklerose

De symptomer, der hyppigst forekommer, når man er ramt af sklerose er:

 • Følelsesforstyrrelser
 • Synsproblemer
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær

Udover ovenstående mentale og kognitive symptomer, er det også meget typisk for skleroseramte, at man oplever træthed og ømhed i kroppen, samt nedsat følsomhed og styrke i både arme og ben. Symptomerne på sklerose er meget forskellig fra person til person, hvor nogle er meget plaget af symptomer, imens andre næsten ingenting mærker. Også spastisk lammelse og muskelømhed er væsentlige bivirkninger som følge af sklerose. Det kan være yderst svært at afgøre og forudsige et sygdomsforløb hos sklerosepatienter. Der er mange forhold, der kan give et fingerpeg omkring udviklingen, men disse er også yderst usikre:

Langtidseffekten af både ordinær medicin og supplerende CBD-olie er endnu ukendt og stadig for tidlig at fastslå endegyldigt. Medicineffekten er yderst forskellig fra patient til patient. Nogle oplever en begrænset effekt af lægeordineret medicin og søger alternativer i form af forskellige cannabisprodukter som behandlingsform. 

Alder har også vist sig at kunne spille en væsentlig rolle for mange sklerosepatienters sygdomsforløb. Sygdomsforløbet varierer i høj grad med alderen og det tyder på, at især ældre sklerosepatienter kan opleve et aggressivt sygdomsforløb. 

Snurren i mine fingre er aftaget markant. Jeg kan klare daglige ting uden at tabe ting ligeså ofte

En invaliderende sygdom

Mange oplever, at sklerose kan være stærkt invaliderende for deres liv, mens andre derimod kan leve et almindeligt liv uden alvorlige gener. Disse kan uden større problemer passe både arbejde og et socialt liv. Det er også vigtigt at pointere, at det langt fra er alle skleroseramte, der bliver fastlås til en kørestol eller andre fysiske hjælpemidler. Nogen har derimod brug for støtte, som stok eller krykker, da de oplever nedsat balanceevne og kropslig funktionalitet. Det er ikke muligt at kurere skleroselidte, men der er gode mulighed for at lindre smerte, så sklerosepatienter kan få et godt og langt liv, trods sygdommens indvirkning. 

Levetiden og livskvaliteten for mange sklerosepatienter er stødt stigende, og man forventer at livskvaliteten kan øges ved nye supplerende og lindrende metoder såsom CBD-olie. På den baggrund kan sklerose være en alvorlig og smertefuld sygdom, men er ikke i den forstand en dødelig sygdom i forhold til mange andre kroniske sygdomme.

Sådan virker CBD-olie mod sklerose

Cannabisolie med et højt indhold af det aktive stof CBD har en anti-inflammatorisk effekt og kan være med til at bekæmpe både de fysiske og psykiske smerter, der opstår når man bliver ramt af sklerose. CBD-olien skaber aktivitet i nervesystemet og kan derudover have en nærmest terapeutisk og stærkt beroligende virkning. CBD-olie giver signaler til immunsystemet og kan medvirke til at dæmpe en overaktivitet og stresstilstand i centralnervesystemet, der hos sklerosepatienter kan medføre muskelsmerter, spasmer og lammelser. Flere sklerosepatienter har forgæves forsøgt med traditionel medicin, som ikke har haft den ønskede smertelindrende effekt, men efter langvarig og regelmæssig indtagelse af CBD-olie har oplevet en positiv effekt, øget livsglæde og livskvalitet. 

Målet for supplement af CBD-olie mod sklerose er ikke at blive rask, da dette ikke er muligt for sklerosepatienter. Derimod er behandlingsmålet at reducere varigheden og hyppighed af kraftige smerter hos sklerosepatienten. Derudover har olien til formål at forsinke udviklingen af sygdommen. Ligeledes er det et mål at opretholde og potentielt forøge livskvaliteten hos skleroseramte, så de kan have et smertebegrænset og meningsfyldt liv trods en sygdom, der kan have stor indflydelse på og begrænsninger for deres liv.

Raw Organics 10% cbd-olie

CBD olie (10% / 1.000mg CBD) – Den moderate

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 4 mg CBD.

En CBD-olie med mellem styrke til moderate komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 599,00 DKK

Læs også: Se hvordan cannabisolie måske kan afhjælpe dine smerter

Cannabinoider

CBD-olie består at cannabinoider, som kan lindre smerte og stress hos nogen skleroselidte – men hvordan? Vores krop består af mange systemer, der får kroppen til at fungere optimalt. Herunder er der systemer, der styrer immunforsvaret, åndedrættet og nervesystemet. Et af menneskekroppens systemer er vores endocannabinoide system. Når man bliver ramt af sklerose, er det fordi at det endocannabinoide system, der har kontrol over vores rygmarv, hjerne og nervetråde, er blevet beskadiget. Cannabinoider findes altså helt naturligt i vores krop og den potentielle gavnlige effekt og smertelindring skyldes altså, at disse cannabinoider reparerer og genopbygger de beskadiget nerveceller, som sklerosepatienter lider under. På den måde kan cannabisolie, nærmere bestemt CBD-olie, potentielt fungere som et effektfuldt supplement til sklerosemedicin.

CBD-olie mod sklerose

CBD-olie kan være et yderst effektivt valg mod sklerose, da det potentielt kan være med til at genoprette nervetråde i rygmarven og centralnervesystemet, samt medvirke til at lindre smerte, som følge af spastisk lammelse og muskelhårdhed. Mange danskere plages dagligt af sklerosens smerter, i form af spasmer og lammelse i kroppen og har ikke haft held med at benytte traditionel medicin som lindring. 

Brugen af CBD-olie mod sklerose kan være forbundet med en række fordele og sundhedsgavnlige egenskaber:

 • Anti-inflammatorisk

Fysiske bivirkninger og smerter som b.la. muskelsvaghed, lammelse, hårdhed i muskelgrupper eller balancebesvær er hyppigt fremkomne følgevirkninger hos personer, der lider af sklerose. CBD-olie kan virke lindrende på betændelse og virke smertereducerende

 • Smertelindrende 

Helt op til 70 % af alle sklerosepatienter oplever kraftige smerter. Et studie om brugen af CBD-olie mod smerter viste sig at have tilbagemeldinger fra patienter om, at olien virkede smertelindrende

 • Reducering af spastiske lammelser og muskelstivhed

Muskelstivhed, ømhed og lammelse er de mest hyppige bivirkninger ved sklerosesygdommen. CBD-olie kan have lindrende effekter på disse

 • Anti-depressiv virkning

Udover de rent fysiologiske påvirkninger er der også en række mentale og psykologiske følgevirkninger grundet sklerose. Mange patienter oplever depression og humørsvingninger og her kan CBD-olie ligeledes potentielt medvirke til en positiv regulering af humøret

CBD-olie som anti-inflammatorisk proces 

CBD-olie kan give en langvarig beskyttelse og genopbygning hos flere sklerosepatienter. Selvom olien er udvundet fra cannabis-planten, bedre kendt under navnet hampplanten, har den ikke nogen euforiserende påvirkning hos sklerosepatienter. Derfor er brugen af CBD-olien ikke psykoaktiv, men derimod anti-inflammatorisk. Den anti-inflammatoriske proces består af cannabinoider, som indeholder en række antioxidanter og anti-inflammatoriske stoffer heriblandt særligt cytokin. Cytokin har en lang række anti-inflammatoriske egenskaber og bidrager b.la. til at kroppens celleproduktion og vedligeholdelse af immunforsvar. Derfor bidrager stoffet cytokin til at bekæmpe de betændelsestilstande, der opstår i vores vitale nervesystemer og er samtidig med til at forstærke og genoprette kroppens normale fysiologiske tilstand og funktionalitet.

Nye muligheder med cannabisolie mod sklerose

Skleroseforeningen har oplevet en markant interesse for CBD-olien både mediemæssigt og fra skleroseramte og deres pårørende. De ser positivt og optimistisk på de nye muligheder for at hjælpe sklerosepatienter effektivt. Derfor tilslutter og støtter skleroseforeningen holdningen til at sklerosepatienter, der er nøje udvalgt skal have mulighed for at få ordineret cannabisolie til lindring af sklerosesymptomer. Mange sklerosepatienter døjer med store smerter som invaliderer dem i dagligdagen. Disse patienter kan muligvis have en mærkbar gavn af CBD-olie mod sklerose.

I dag har kun særlige og nøje udvalgte sklerosepatienter mulighed for at få medicinsk cannabis. Cannabis kan potentielt være euforiserende og afhængighedsskabende og have både kognitive, fysiske og i værste fald psykotiske bivirkninger og er derfor ikke lovliggjort som lægemiddel i Danmark.

CBD olie (20% / 2.000mg CBD) – Den stærke

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 7 mg CBD.

En CBD-olie med hård styrke til svære komplikationer
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 899,00 DKK

Bivirkninger ved brugen af CBD-olie mod sklerose

Bivirkninger og følgevirkninger ved indtagelse af CBD-olie mod sklerose er meget forskellig fra sklerosepatient til sklerosepatient. Der kan være en lang række fordele forbundet med indtagelse af CBD-olie, men sklerosepatienter kan reagere vidt forskelligt på oliens påvirkning:

 • Tør mund

En af de første og mest almindelige direkte følgevirkninger efter CBD-oliens indtagelse er en ubehagelig tørhed i mundregionen. Det kan føles yderst ubehageligt, men kan oftest hurtigt og effektivt behandles. Tørheden i munden skyldes indholdet af cannabinoider i CBD-olien, som påvirker spytkirtlerne og dermed nedsættes spytproduktionen markant

 • Træthed

Mange sklerosepatienter oplever en øget træthed og døsighed ved indtagelsen af CBD-olie, mens andre føler et forøget energiniveau. En høj dosis af CBD-olie medfører i mange tilfælde større træthed og derfor anbefales det at man ikke foretager aktiviteter, der kræver fuld koncentration og fokus efter indtagelsen af CBD. Bilkørsel og håndtering af farlige maskiner frarådes derfor af sikkerhedsmæssige hensyn

Læs alt om reglerne for at køre bil, når man indtager CBD-olie her

 • Kvalme, diarre og opkastning

Kvalme, diarre og opkast kan være naturlige og mindre alvorlige bivirkninger, når man indtager CBD-olie. Dette skyldes at stofferne i CBD-olien går ind og interagerer med fordøjelsessystemet og kan forstyrre fordøjelsens naturlige processer. Dette kan derfor medføre kvalme, diarre og opkast

 • Angst og depression

CBD-olie kan i sjældne tilfælde medføre en nedtrykthed, tristhed og gentagne humørsvingninger. I enkelte tilfælde hos særligt sensitive personer kan olien medføre angst og depression – dette er dog en sjælden følgevirke

 • Svimmelhed og hovedpine

Nogle sklerosepatienter kan også opleve svimmelhed. Det kan forekomme som en kortvarig bivirkning mange oplever lige efter indtagelse af CBD-olie. I den forbindelse kan også syns- og balancenerverne blive påvirket, som yderligere kan forårsage hovedpine hos visse patienter – dette er oftest blot kortvarrigt

 • Psykotisk tilstand

En af de mere sjældne og alvorlige bivirkninger ved brugen af CBD-olie er den potentielle psykotiske tilstand nogle sklerosepatienter kan opleve. Denne mentale tilstand kommer især til udtryk i hallucinationer og surrealistiske vrangforestilling samt forvrænget opfattelse af virkeligheden

Medicinsk cannabis vs. cannabis-baseret medicin

Medicinsk cannabis dækker over de stoffer, som udvindes af cannabisplanten. Medicinsk cannabis er et legalt lægemiddel i Danmark. Cannabis-baseret medicin er modsat legale lægemidler baseret på cannabis, men som skal opfylde en række krav opstillet af sundhedsmyndighederne og er ulovligt i Danmark. Intet tyder på at cannabisbaseret medicin bliver lovliggjort i nærmeste fremtid, da det er vanskelligt at forske indenfor området grundet cannabis’ status som et ulovligt og euforiserende stof.

Raw organics 8% harlequin cbd-olie

CBD olie (8% / 800mg CBD) – Premium

10 ml flaske som indeholder ca. 275 dråber. Hver dråbe indeholder 3 mg CBD.

En CBD-olie med lav til mild styrke af lufttørret indendørsdyrket cannabis
Bliv klogere på hvordan du doserer CBD-olien rigtigt her

Pris 499,00 DKK

Fakta omkring medicinsk cannabis

 • Medicinsk cannabis dækker over de midler, der indeholder aktive signalstoffer, som udvindes fra cannabisplanten eller den såkaldte hampplante
 • Praktiserende læger kan ordinere cannabis-baseret medicin. Sørg altid for løbende dialog med din læge i forhold til symptomer og bivirkninger
 • Den praktiserende læge har mulighed for at udskrive medicin, men har ikke på nogen måde pligt til det at udskrive det
 • Både medicinsk cannabis og cannabis-baseret medicin er forbundet med en række bivirkninger, der kan forekomme forskelligt fra patient til patient
 • Både medicinsk cannabis og cannabisbaseret medicin kan være afhængighedsskabende og der kan ligeledes opstå stærke abstinens symptomer

Afhængighed og abstinenssymptomer

Medicinsk cannabis og cannabisbaseret medicin kan i nogle tilfælde skabe afhængighed både psykologisk og fysiologisk. Den fysiske afhængighed resulterer i abstinenser, som følge af nedsat dosis eller efter en brat afbrydelse af behandlingen.

Fysisk afhængighed

De fysiske abstinenssymptomer kan komme til udtryk i form af:

 • Mere irritabel
 • Angst og søvnproblemer
 • Nedsat appetit og øget vægttab
 • Nedtrykthed og humørsvingninger
 • Smerte i mave eller omkring maveregionen
 • Ryste- og svedture
 • Feber og hovedpine

Disse fysiske abstinenser er typiske afhængighedssymptomer og optræder normalt indenfor de første par dage til en uge. Symptomerne forsvinder som regel efter nogle dage. Især søvnløshed kan nedsætte livskvaliteten markant hos sklerosepatienter. Abstinenssymptomer bør tages alvorligt og man bør derfor kontakte egen læge i forhold til gradvis nedtrapning over en længere periode.

Psykisk afhængighed

I forhold til den psykiske afhængig opleves en voldsom trang til at indtage cannabis, hvilket svarer til den psykiske afhængighed, som kan opstå ved bl.a. rygning, alkohol, morfinpræparater, beroligende medicin eller lignende afhængighedsskabende midler. Du oplever en ustyrlig lyst til stoffet, og du bør igen forhøre dig hos egen læge.

Sklerose og CBD-olie i fremtiden

Der er en stigende tendens til, at flere og flere sklerosepatienter ønsker mulighed for CBD-olie, som behandlingsform. Medicinsk olie er et sikkert og naturligt alternativt til traditionel medicin og derfor har mange lande valgt at lovliggøre cannabis til medicinsk brug. En af de store fordele er også, at det har vist at CBD-olie mod sklerose har langt sjældnere og ikke nær så alvorlige eller hyppige bivirkninger i forhold til de bivirkninger, der kan forekomme ved indtagelse af traditionel sklerosemedicin. 

Der mangler stadig beviser og forskning, der kan dokumentere CBD-oliens effekt og virkning mod sklerose. Der er også en stor forskel på, hvordan CBD-olien fungerer hos sklerosepatienter. Her er både genetik, biologi og livstil afgørende for oliens effekt. Mange ser stadig CBD-olien, som et supplement til ordinær medicin og som helsekost, mens andre organisationer og foreninger, der netop arbejder med forskning og forebyggelse af sklerose, slår et stort slag for CBD-oliens fulde legalisering og frigivelse. Mange har ved selvsyn set dens potentielle særdeles gavnlige virkning og som et effektivt middel mod sklerose og desuden også mange andre smertefylde sygdomme. Der forskes stadig ihærdigt indenfor CBD-olie og dens effekter og egenskaber, da der stadig er en række ukendte faktorer forbundet med anvendelse af CBD-olie, som supplement mod sklerose.

Cannabis er blevet brugt som lægemiddel og til andre medicinske formål, i mange hundrede år og nutidens forskningsresultater tyder på at lægevidenskaben er kommet tættere på et svar på, hvilken virkning cannabis, som lægemiddel, har på menneskekroppen. Forskningen indenfor cannabis kan udvide vores medicinske horisont og tilføje flere muligheder og alternativ medicin til de mange danskere, der dagligt af plaget af sklerosens både psykiske og fysiske smerter.

Forskningen indenfor området er stadig begrænset og har været besværliggjort grundet CBD-oliens oprindelse og historie. CBD-olie bliver stadig den dag i opfattet som euforiserende og afhængighedsskabende stof, grundet manglende studier, der kan danne evidens for cannabis som et sundhedsfremmende medicinsk middel. Især kliniske og videnskabelige forsøg, der kan påvise en egentlig positiv virkning af CBD mod sklerose og en række andre alvorlige sygdomme, er mangelfulde. I dag er der igangsat en række forskningsprojekter og forsøgsordninger, der skal studere og fastlægge cannabis medicinske egenskaber mod sklerose.

Læs også: Sådan lindrer du symptomer på søvnløshed og får din døgnrytme tilbage

Denne side er anmeldt af: Gustav Mathiesen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.13 stjerner baseret på 15 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg