Sklerose | CBD-olie mod sklerose | Kan CBD-olie hjælpe dig?

Sklerose er en kronisk, inflammatorisk sygdom, som skyldes en kommunikationsfejl i immunforsvar og centralnervesystem. Sklerose er et direkte angreb på hjerne og rygmarv, og man oplever betydelig nedsat kropsfunktion. Sklerose dækker ligeledes over de skader på nervesystemet, som forhindrer optimal fysisk funktionalitet og udfoldelse.

Fakta og tal

Sklerose er en hyppigt forekommen sygdom i Danmark. Faktisk er Danmark et af de lande i verden med flest tilfælde af sklerose kun overgået af Canada, der har en højere fremkomst af sklerosepatienter. 

 • Danmark har en af de højeste forekomster af sklerose i verden
 • Omkring 16.000 danskere er ramt af sklerose
 • Ifølge tal fra skleroseforeningen er antallet skleroseramte fordoblet i Danmark de seneste 20 år. Denne fordobling skyldes også at langt flere lever i flere år med sygdommen
 • 650 danskere bliver hvert eneste år sklerose diagnosticeret
 • Af de 650 personer er omkring 66 procent kvinder i alderen 20–40 år viser nyeste tal fra skleroseforeningen

Årsag

Der er endnu ikke fastslået en præcis årsag til fremkomsten af sklerose, men man anslår at både miljø og genitik spiller en væsentlig rolle. På den baggrund skelner man imellem både indre og ydre faktorer, der kan være en væsentlig årsag til sklerose. Forskningen peger b.la. på, at mangel på sollys og derved D-vitamin kan være en årsag. Udover mangel på D-vitamin kan også rygning øge risikoen markant for at blive ramt af sklerose. I forhold til de genetiske faktorer, der kan have en afgørende betydning, kan man ikke definitivt fastslå, at sklerose er en arvelig sygdom, men meget peger på, at der er en genetisk sammenhæng.

Symptomer ved sklerose

De symptomer, der hyppigst forekommer, når man er ramt af sklerose, er for eksempel:

 • Følelsesforstyrrelser
 • Synsproblemer
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær

Udover ovenstående mentale og kognitive symptomer er det også meget typisk for skleroseramte, at man oplever træthed og ømhed i kroppen, samt nedsat følsomhed og styrke i både arme og ben. Symptomerne på sklerose er meget forskellig fra person til person, hvor nogle er meget plaget af symptomer, imens andre næsten ingenting mærker. Også spastisk lammelse og muskelømhed er væsentlige bivirkninger som følge af sklerose. Det kan være yderst svært at afgøre og forudsige et sygdomsforløb hos sklerosepatienter. Der er mange forhold, der kan give et fingerpeg omkring udviklingen, men disse er også yderst usikre:

Langtidseffekten af både ordinær medicin og alternativ CBD olie er endnu ukendt og stadig for tidlig at fastslå endegyldigt. Medicineffekten er yderst forskellig fra patient til patient. Nogle oplever en begrænset effekt af lægeordineret medicin og søger alternativer i form af forskellige cannabis produkter som behandlingsform. 

Alder har også vist sig at kunne spille en væsentlig rolle for mange sklerosepatienters sygdomsforløb. Sygdomsforløbet varierer i høj grad også aldersmæssigt, men det tyder på, at især ældre sklerosepatienter kan opleve et aggressivt sygdomsforløb. 

Snurren i mine fingre er aftaget markant. Jeg kan klare daglige ting uden at tabe ting ligeså ofte

En invaliderende sygdom

Mange oplever, at sklerosesygdomme kan være stærkt invaliderende for deres liv, mens andre derimod kan leve et almindeligt liv uden alvorlige gener. Disse kan uden større problemer passe både arbejde og et socialt liv. Det er også vigtigt, at pointere at det langt fra er alle skleroseramte, der bliver fastlås til en kørestol eller andre fysiske hjælpemidler. Andre har derimod brug for støtte, som stok eller krykker, da de oplever nedsat balanceevne og kropslig funktionalitet. Det er ikke muligt at kurere skleroselidte, men der er gode mulighed for at lindre smerte, så sklerosepatienter kan få et godt og langt liv, trods sygdommens indvirkning. 

Levetiden og livskvaliteten for mange sklerosepatienter er stødt stigende og man forventer at disse forøges på grund af de mange nye behandlingsformer og metoder, heriblandt CBD olie. På den baggrund kan sklerose være en alvorlig og smertefuld sygdom, men er ikke i den forstand en dødelig sygdom i forhold til mange andre kroniske sygdomme.

Sådan virker CBD olie mod sklerose

Cannabis olie med et højt indhold af det aktive stof CBD har en anti-inflammatorisk effekt og kan bekæmpe både de fysiske og psykiske smerter, der opstår når man bliver ramt af sklerose. CBD olien skaber aktivitet i nervesystemet og derudover en nærmest terapeutisk og stærkt beroligende virkning. CBD olie, som indeholder det aktive signalstof cannaboider, giver signaler til immunsystemet og kan medvirke til dæmpe en overaktivitet og stresstilstand i centralnervesystemet, der hos sklerosepatienter kan medføre muskelsmerter, spasmer og lammelser. Mange sklerosepatienter har forgæves forsøgt med traditionel medicin, som ikke har haft den ønskede smertelindrende effekt, men efter langvarig og regelmæssig indtagelse af CBD olie har de oplevet en markant positiv effekt og øget livsglæde og livskvalitet. 

Målet for behandlingen med CBD olie mod sklerose er ikke at blive rask, da dette ikke er muligt for sklerosepatienter. Derimod er behandlingsmålet at reducere varigheden og hyppighed af kraftige smerter hos sklerosepatienten. Derudover skal olien ligeledes sikre en forsinkelse eller forhindre en negativ udvikling af sygdommen. Ligeledes er det et mål at sikre og forøge livskvaliteten hos skleroseramte, så de fortsat kan have en smertebegrænset og meningsfyldt liv trods en sygdom, der kan have stor indflydelse på og begrænsninger for deres liv.

Nordic Oil: Certificeret forhandler af CBD-olie

Nordic Oil 15% cbd-olieNordic Oil 15% CBD-olie til lindring af Sklerose symptomer

 

Spar 10% på dit første køb med rabatkoden
CBD_OLIERNE

Læs også: Se hvordan cannabisolie måske kan afhjælpe dine smerter

Cannabinoider

CBD olie består af stoffet cannaboid, som kan lindre smerte og stress hos mange skleroselidte – men hvordan? Vores krop består af mange systemer, der får vores krop til at fungere optimalt. Herunder er der systemer, der styrer vores immunforsvar, åndedræt og nervesystemet. Et af menneskekroppens systemer er vores cannaboide-system. Alle menneskekroppe og i øvrigt også alle andre pattedyrs, består af et cannaboide-system. Når man bliver ramt af sklerose, er det fordi at vores cannaboide-system, der har kontrol over vores rygmarv, hjerne og nervetråde, er blevet beskadiget. Cannaboider findes altså helt naturligt i vores krop. Den gavnlige effekt og smertelindring skyldes altså, at disse cannaboider, som findes i stort antal i CBD olie reparerer og genopbygger de beskadiget nerveceller, som sklerosepatienter lider under. På den måde kan cannabis olie og nærmere bestemt CBD olie fungere som effektfuld sklerosemedicin.

CBD olie mod sklerose

CBD olie kan være et yderst effektivt valg mod sklerose, da det både er med til genoprette nervetråde i rygmarven og centralnervesystemet og er derudover medvirkende til at lindre smerte, som følge af spastisk lammelse og muskelhårdhed. Mange danskere plages dagligt af sklerosens smerter, i form af spasmer og lammelse i kroppen og har ikke haft held med at benytte traditionel medicin som lindring. 

Brugen af CBD olie mod sklerose er forbundet med en række fordele og sundhedsgavnlige egenskaber:

 • Anti-inflammatorisk

Fysiske bivirkninger og smerter som b.la. muskelsvaghed, lammelse, hårdhed i muskelgrupper eller balancebesvær er hyppigt fremkomne følgevirkninger hos personer, der lider af sklerose. CBD olie har vist sig at være yderst effektiv lindring mod betændelse og reducerer smerterne betydeligt

 • Smertelindrende 

Helt op til 70 % af alle sklerosepatienter oplever kraftige smerter. Brugen af CBD olie mod disse smerter har vist sig at være yderst smertelindrende

 • Reducering af spastiske lammelser og muskelstivhed

Muskelstivhed, ømhed og lammelse er en af de mest hyppige bivirkninger ved sklerosesygdommen. CBD olien kan i stort omfang lindre disse

 • Anti-depressiv virkning

Udover de rent fysiologiske påvirkninger er der også en række mentale og psykologiske følgevirkninger grundet sklerose. Mange patienter oplever depression og humørsvingninger og her kan CBD olien ligeledes medvirke til at frembringe en lykkefølelse og en positiv regulering af humøret

CBD olie som anti-inflammatorisk proces 

CBD olie kan give en langvarig beskyttelse og genopbygning hos et flertal af sklerosepatienter. Selvom olien er udvundet fra cannabis-planten, bedre kendt under navnet hampplanten, har den ikke nogen euforiserende påvirkning hos sklerosepatienter. Derfor er brugen af CBD olien anti-psykoaktiv, men derimod anti-inflammatorisk. Den anti-inflammatoriske proces består af cannaboider, som indeholder en række antioxidanter og anti-inflammatoriske stoffer heriblandt særligt cytokin. Cytokin har en lang række anti-inflammatoriske egenskaber og bidrager b.la. til at kroppens celleproduktion og vedligeholdelse af immunforsvar. Derfor bidrager stoffet cytokin i høj til at bekæmpe de betændelsestilstande, der opstår i vores vitale nervesystemer og er samtidig med til at forstærke og genoprette kroppens normale fysiologiske tilstand og funktionalitet.

Nye medicinske muligheder med Cannabis olie mod sklerose

Skleroseforeningen har oplevet en markant interesse for CBD olien både mediemæssigt og fra skleroseramte og deres pårørende. De ser positivt og optimistisk på dens nye medicinske muligheder for at behandle sklerosepatienter effektivt. Derfor tilslutter og støtter skleroseforeningen holdningen til at sklerosepatienter, der er nøje udvalgt skal have mulighed for at få ordineret cannabisolie til lindring og behandling af sklerose. Mange sklerosepatienter døjer med store smerter som invaliderer dem i deres dagligdag, hvilke kunne have mærkbar gavn af at forsøge med CBD olie mod sklerose. I dag har kun særlige og nøje udvalgte sklerosepatienter mulighed for medicinsk cannabis. Cannabis kan potentielt være euforiserende og afhængighedsskabende og have både kognitive, fysiske og i værste fald psykotiske bivirkninger og er derfor ikke lovliggjort som lægemiddel i Danmark.

Bivirkninger ved brugen af CBD olie mod sklerose

Bivirkninger og følgevirkninger ved indtagelse af CBD olie mod sklerose er meget forskellig fra sklerosepatient til sklerosepatient. Der en lang række medicinske fordele forbundet med indtagelse af CBD olien, men sklerosepatienter kan reagere vidt forskelligt på oliens påvirkning:

 • Tør mund

En af de første og mest almindelige direkte følgevirkninger efter CBD oliens indtagelse er en ubehagelig tørhed i mundregionen. Det kan føles yderst ubehageligt, men kan oftest hurtigt og effektivt behandles. Tørheden i munden skyldes indholdet af cannaboider i CBD olien, som påvirker spytkirtlerne og dermed nedsættes spytproduktionen markant

 • Træthed

Mange sklerosepatienter oplever en øget træthed og døsighed ved indtagelsen af CBD olie, mens andre føler et forøget energiniveau. En høj dosis af CBD olie medfører i mange tilfælde større træthed og derfor anbefales det at man ikke foretager aktiviteter, der kræver fuld koncentration og fokus efter indtagelsen af CBD. Bilkørsel og håndtering af farlige maskiner frarådes derfor af sikkerhedsmæssige hensyn

 • Kvalme, diarre og opkastning

Kvalme, diarre og opkastning kan være naturlige og mindre alvorlige bivirkninger, når man indtager CBD olien som sklerosemedicin. Dette skyldes at stofferne i CBD olien går ind og interagerer med fordøjelsessystemet og kan dermed forstyrre fordøjelsens naturlige processer. Dette kan derfor medføre kvalme, diarre og opkastning

 • Angst og depression

CBD olie kan i sjældne tilfælde medføre en nedtrykthed, tristhed og gentagne humørsvingninger. I enkelte tilfælde hos særlige sensitive personer kan olien medføre angst og depression, men dette er sjældent

 • Svimmelhed og hovedpine

Nogle sklerosepatienter kan også opleve svimmelhed. Det kan forekomme som en kortvarig bivirkning mange oplever lige efter indtagelse af CBD olie. I den forbindelse kan også en syns- og balancenerve blive påvirket, som yderligere kan forårsage hovedpine hos visse patienter. Men dette er oftest kun kortvarigt at svimmelhed og hovedpine opleves efter indtagelse

 • Psykotisk tilstand

En af de mere sjældne og alvorlige bivirkninger ved brugen af CBD olie er den potentielle psykotiske tilstand nogle sklerosepatienter kan opleve. Denne mentale tilstand kommer især til udtryk i hallucinationer og surrealistiske vrangforestilling og forvrænget opfattelse af virkeligheden

Medicinsk cannabis vs. cannabis-baseret medicin

Medicinsk cannabis dækker over de stoffer, som udvindes af cannabisplanten. Medicinsk cannabis er et legalt lægemiddel i Danmark. Cannabis-baseret medicin er modsat legale lægemidler baseret på cannabis, men som skal opfylde en række krav opstillet af sundhedsmyndighederne og er ulovligt i Danmark. Intet tyder på at cannabisbaseret medicin bliver lovliggjort i nærmeste fremtid, da det er vanskelligt at forske indenfor området grundet cannabis’ status som et ulovligt og euforiserende stof.

Nordic Oil 10% CBD kapsler

CBD Kapsler (10% / 960mg CBD)

60 kapsler med 10% CBD-indhold (960 mg) Indeholder 16 mg CBD pr. kapsel

Få 10% rabat på dit første køb ved brug af rabatkoden
CBD_OLIERNE

Pris 519,00 DKK

Fakta omkring medicinsk cannabis

 • Medicinsk cannabis dækker over de midler, der indeholder aktive signalstoffer, som udvindes fra cannabisplanten eller den såkaldte hampplante
 • Praktiserende læger kan ordinere cannabis-baseret medicin. Sørg altid for løbende dialog med din læge i forhold til symptomer og bivirkninger
 • Den praktiserende læge har mulighed for at udskrive medicin, men har ikke på nogen måde pligt til det at udskrive det
 • Både medicinsk cannabis og cannabis-baseret medicin er forbundet med en række bivirkninger, der kan forekomme forskelligt fra patient til patient
 • Både medicinsk cannabis og cannabisbaseret medicin kan være afhængighedsskabende og der kan ligeledes opstå stærke abstinens symptomer

Afhængighed og abstinenssymptomer

Medicinsk cannabis og cannabisbaseret medicin kan i nogle tilfælde skabe afhængighed både psykologisk og fysiologisk. Den fysiske afhængighed resulterer i abstinenser, som følge af nedsat dosis eller efter en brat afbrydelse af behandlingen.

Fysisk afhængighed

De fysiske abstinenssymptomer kan komme til udtryk i form af:

 • Mere irritabel
 • Angst og søvnproblemer
 • Nedsat appetit og øget vægttab
 • Nedtrykthed og humørsvingninger
 • Smerte i mave eller omkring maveregionen
 • Ryste- og svedture
 • Feber og hovedpine

Disse fysiske abstinenser er typiske afhængighedssymptomer og optræder normalt indenfor de første par dage til en uge. Symptomerne forsvinder som regel efter nogle dage. Især søvnløshed kan nedsætte livskvaliteten markant hos sklerosepatienter. Abstinenssymptomer bør tages alvorligt og man bør derfor kontakte egen læge i forhold til gradvis nedtrapning over en længere periode.

Psykisk afhængighed

I forhold til den psykiske afhængig opleves en voldsom trang til at indtage cannabis, hvilket svarer til den psykiske afhængighed, som kan opstå ved bl.a. rygning, alkohol, morfinpræparater, beroligende medicin eller lignende afhængighedsskabende midler. Du oplever en ustyrlig lyst til stoffet, og du bør igen forhøre dig hos egen læge.

Sklerose og CBD olie i fremtiden

Der er en stigende tendens til, at flere og flere sklerosepatienter ønsker mulighed for CBD olie, som behandlingsform. Medicinsk olie er et sikkert og naturligt alternativt til traditionel medicin og derfor har mange lande valgt at lovliggøre cannabis til medicinsk brug. En af de store fordele er også, at det har vist at CBD olie mod sklerose har langt sjældnere og ikke nær så alvorlige eller hyppige bivirkninger i forhold til de bivirkninger, der kan forekomme ved indtagelse af traditionel sklerosemedicin. 

Der mangler stadig beviser og forskning, der kan dokumentere CBD oliens effekt og virkning mod sklerose. Der er også en stor forskel på, hvordan CBD olien fungerer hos sklerosepatienter. Her er både genetik, biologi og livstil afgørende for oliens effekt. Mange ser stadig CBD olien, som et supplement til ordinær medicin og som helsekost, mens andre organisationer og foreninger, der netop arbejder med forskning og forebyggelse af sklerose, slår et stort slag for CBD oliens fulde legalisering og frigivelse. Mange har ved selvsyn set dens særdeles gavnlige virkning og som et effektivt middel mod sklerose og desuden også mange andre smertefylde sygdomme. Der forskeres stadig ihærdigt indenfor CBD olien og dens effekt og egenskaber, fordi der er stadig en række ukendte faktorer forbundet med anvendelse af CBD olie, som medicin mod sklerose.

Cannabis er blevet brugt. som lægemiddel og til andre medicinske formål, i mange hundrede år og nutidens forskningsresultater tyder på at lægevidenskaben er kommet tættere på et svar på, hvilken virkning cannabis, som lægemiddel, har på menneskekroppen. Forskningen indenfor cannabis kan udvide vores medicinske horisont og tilføje flere muligheder og alternativ medicin til de mange danskere, der dagligt af plaget af sklerosens både psykiske og fysiske smerter.

Forskningen indenfor området er stadig begrænset og har været besværliggjort grundet CBD oliens oprindelse og historie. CBD olie bliver stadig den dag i opfattet som euforiserende og afhængighedsskabende stof uden nogen studier, der kan danne evidens for cannabis som et sundhedsfremmende medicinsk middel. Især kliniske og videnskabelige forsøg, der kan påvise en egentlig positiv virkning af CBD mod sklerose og en række andre alvorlige sygdomme, er mangelfulde. I dag er der igangsat en række forskningsprojekter og forsøgsordninger, der skal studere og fastlægge cannabis medicinske egenskaber mod sklerose.

Læs også: Sådan lindrer du symptomer på søvnløshed og får din døgnrytme tilbage

Denne side er anmeldt af: Gustav Mathiesen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.13 stjerner baseret på 15 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg
Forfatter

Skriv en kommentar