CBD-olie mod PTSD | Lider du af PTSD? reducer stress og sov bedre

PTSD er en forkortelse for Post Traumatic Stress Disorder, som er en efterfølgende stress og belastningsreaktion forårsaget af en voldsom traumatisk hændelse. PTSD er en voldsom psykisk belastning og medfører, at kroppen går i højeste alarmberedskab, og stressniveauet stiger markant. PTSD kan især opstå hos soldater og andre, som har oplevet voldsomme og traumatiserende oplevelser, der har påført en stor psykisk belastning.  Udover krig kan voldtægt, vold, alvorlige ulykker m.fl. være årsagen til at PTSD kan opstå hos nogle personer. 

PTSD kan være den voldsomme og efterfølgende reaktion, der opstår ved nogle mennesker, der har gennemgået en traumatiserende og psykisk belastende begivenhed. PTSD forekommer oftest et par måneder efter en traumatiserende oplevelse, men i andre tilfælde kan stressreaktionen også først opstå lang tid efter. 

Nordic Oil: Certificeret forhandler af CBD-olie

Nordic Oil ønsker at udvikle og producere enestående produkter ud fra CBD olie af højeste kvalitet til at forbedre din hverdag.

Fakta og tal omkring PTSD

 • PTSD er en forkortelse for Post Traumatic Stress Disorder, som også kaldes posttraumatisk belastningsreaktion eller posttraumatisk stresslidelse
 • Diagnosen dækker en række symptomer, der efterfølgende kan opstå efter at have gennemgået livstruende eller voldsomme episoder af særlig traumatiserende karakter
 • PTSD er voldsom stressforstyrrelse, som et resultat af en traumatiserende begivenhed og er ofte forbundet med frygt og en kraftig stressreaktion, som en konsekvent af de oftest stærkt psykisk belastende minder
 • Symptomerne på PTSD opstår som en forsinket reaktion på den eller de traumatiserende hændelser, som den pågældende person har været udsat for eller være vidne til
 • PTSD er noget man ofte forbinder med krigssoldater og det er oftest også dem, der bliver ramt. Op mod en tredjedel af alle soldater i kamp, oplever fortsat PTSD lignende symptomer 6 år efter hjemkomst.
 • Tal viser at 20-50 % af befolkningen i løbet af deres liv vil opleve mindst én svær traumatisk begivenhed. Men det er slet ikke alle der udvikler PTSD
 • Omkring 2 % af den europæiske befolkning bliver ramt af PTSD og det er især unge mennesker og kvinder, der er øverst i statistikken over PTSD ramte

Sådan opstår PTSD

Stærkt psykiske og traumatiske oplevelser er oftest den primære grund til, at et menneske bliver ramt af PTSD. Særlig karakteristisk for patienter med PTSD er, at de genoplever de traumatiske oplevelser både i form af mareridt om natten, men også i dagligdagen kan PTSD patienter blive ramt af flashbacks med forbindelse til den traumatiske begivenhed personen har oplevet. Personer diagnosticeret med PTSD oplever også i høj grad påvirkning af deres emotionelle og psykiske apparat. Dette kan komme til udtryk som manglende glædesfølelse og et behov for et distanceret socialt forhold til andre mennesker. 

PTDS ramte er derudover i et særligt beredskab og oplever en langt større følsomhed for situationer, der kan kobles til traumet. Derfor forsøger mange PTSD patienter at undgå sociale rum og aktiviteter, der kan forårsage en stresstilstand. PTSD ramte er stærkt påvirket af frygt, ubehag og traumatiserende minder, som er et direkte resultat af den voldsomme hændelse. 

Hvad CBD kan gøre er, at det kan blokere frygten for et minde og fjerne det fra din hukommelse

Symptomer

Den psykiske lidelse PTSD består grundlæggende af tre såkaldte kernesymptomer:

Genkaldelse af oplevelse
Et særligt kendetegn for PTSD patienter er genkaldelsen og genoplevelsen af den traumatiske hændelse. Dette opleves oftest visuelt og som flashbacks og kan være yderst ubehageligt. Derudover er PTSD ramte plaget af tilbagevendende mareridt, tvangstanker og stærke sansemæssige indtryk.

Ændret adfærd
PTSD patienter skifter hurtigt adfærd efter en voldsom oplevelse og den ramte prøver så vidt muligt at undgå de situationer, der kan fremkalde traumatiske minder. Denne permanente undgåelsesadfærd af både indefra kommende og udefrakommende faktorer er meget almindelig for PTSD ramte. Kroppen kan reagere meget sensitivt på både auditive og visuelle situationer, der kan have forbindelse til traumet. Disse indtryk og påvirkninger behøver ikke nødvendigvis, at have en direkte forbindelse eller kobling til den traumatiske hændelse, men som nærmere indirekte kan udløse og fremkalde minderne. Dette kan i høj grad forøge kroppens stressniveau og medføre angstanfald og være dybt ubehageligt. Undgåelsesadfærd kan medføre større isolation og afskæring fra omverdenen i forsøget på, så vidt muligt, at undgå situationer og aktiviteter, der kan udløse ubehagelige flashbacks. PTSD kan derfor være voldsomt indgribende på et menneskes livskvalitet og kan have negativ indflydelse på ens hverdag herunder både ens arbejds-, sociale- og familieliv. 

Øget fysisk og psykisk alarmberedskab
PTSD patienter er i konstant stresstilstand, såvel psykisk og fysisk og man oplever at kroppen er i et permanent alarmberedskab. 

Derudover kan hyppigt forekomne syptomer ved PTSD være:

Søvnbesvær
Den stresspåvirkning, hjernen oplever ved en traumatisk begivenhed, har indflydelse på nogle helt grundlæggende strukturer og funktioner i hjernen. Hjernen føler sig hele tiden truet og derfor udsender den nogle kraftige stresssignaler, som forsvarsmekanisme. PTSD-ramte oplever deres traumer meget sanseligt, følelsesmæssigt og kropsligt, og dette kan medføre voldsomme reaktioner. Det enorme stressniveau kroppen oplever, kan give søvnproblemer, fordi kroppen hele tiden er på vagt og ikke kan falde til ro

Nedsat hukommelse og koncentration
PTSD rammer i høj grad vores kognitive evner, hvor b.la. hukommelsen og koncentrationsevnen kan blive mærkbar svækket

Mere irritabel
Den kraftige stresstilstand har stor betydning for vores humør og kan resultere i humørsvingninger og raseri og vredes anfald, som ikke er til at kontrollere

Flashbacks
Et af de væsentligste symptomer ved PTSD er de ubehagelige flashbacks, hvor den PTSD ramte genkalder og genoplever de stærkt traumatiserende oplevelser man har været udsat for

Manglende følelser
Mange PTSD ramte føler følelsesløshed og en nedsat emotionel tilstand, men samtidig en konstant følelse af frygt og fare.

CBD olie (5% / 500mg CBD) – mod milde PTSD symptomer

10 ml flaske med 5% CBD-indhold (500 mg) Indeholder ca. 250 dråber

Spar 10% på dit første køb med rabatkoden
CBD_OLIERNE

Pris 299,00 DKK

Årsag

Årsagen til PTSD er ofte voldsomme traumatiserende oplevelser og/eller stresstilstand. Det er vigtigt at slå fast, at PTSD kan ramme alle både i forhold til køn, alder og livssituation. Derudover er det også vigtigt at understrege, at man godt kan have oplevet en traumatisk eller voldsom hændelse uden at udvikle PTSD, men det er derimod ikke muligt af få PTSD uden en voldsom oplevelse i rygsækken. Mange mennesker, der lider af PTSD er kontant præget af frygt og ubehag, som nedsætter deres livskvalitet betydeligt for både dem selv, men også har store omkostninger for de pårørende. 

Mange undgår sociale aktiviteter og andre situationer, der kan genskabe eller fremkalde den traumatiserende begivenhed. Personer, der lider af PTSD er mere sensitive og følsomme overfor ting, der kan fremkalde ubehagelige minder. Derfor kan de reagere kraftigt på høje lyde eller pludselige bevægelser, fordi disse potentielt kan fremkalde ubehagelige minder fra traumatiske hændelser. Der er ikke kun psykiske bivirkninger forbundet med PTSD, men også ens fysiske tilstand og generelle sundhed kan blive ramt.

Udover især krig og vold kan nedenstående oplevelser resulterer i en PTSD diagnose:

 • Voldtægt eller andre seksuelle overgreb
 • Voldsom ulykke
 • Forbrydelser og andre overgreb
 • Dødsfald eller andre traumatiserende oplevelser
 • Ekstreme naturkatastrofer

PTSD – Menneskeskabte & naturskabte katastrofer?

Det helt særlige ved PTSD er, at det er udefrakommende og ekstreme stressfaktorer, der lægger til grund for PTSD. Indenfor PTSD skelner man desuden også imellem de menneskeskabte katastrofer og de naturskabte. 

Menneskeskabt PTSD
De menneskeskabte dækker over noget, andre mennesker er skyld i. Det kunne eksempelvis være krig, vold, tortur og seksuel misbrug. Disse forårsager en kolossal stressreaktion og en fundamental ændring og påvirkning af hjernen.

Naturskabt PTSD
De naturskabte er de katastrofer, der skabes af naturen f.eks. jordskælv og tsunami. Undersøgelser viser, at mennesker, der har været udsat for naturskabte traumer, hurtigere er i bedring end folk, der har været udsat for en voldsom psykisk stresspåvirkning.

Sådan virker CBD olie mod PTSD

CBD olie kan oftest være et særdeles effektivt alternativ i PTSD behandlingen. CBD olien går ind og modvirker angst og andre stresssymptomer, som er forbundet med PTSD. CBD olien har en beroligende og afslappende virkning på både psyke og fysik. CBD olien er naturmedicin, der indeholder aktive og beroligende stoffer, der går ind og dæmper angst og andre stresshormoner hos patienter med PTSD. Ved brug af CBD olien mod PTSD fremkommer, der en naturlig ro og balance i kroppen og samtidig oplever PTSD patienten en lykkefølelse. Denne følelse skal ikke forveksles med følelsen af at være høj eller skæv.

Studier og forskning har påvist at stofferne i CBD olien aktivt går ind og påvirker de centre i hjernen, der har kontrol over vores frygt og forsvarsmekanismer. Disse mekanismer er ekstra aktive og følsomme hos personer med PTSD. Langvarig behandling med CBD olie mod PTSD kan være en gavnlig behandlingsform eller supplement til andet medicin, fordi cannabis olien har en kraftig terapeutisk virkning. Ved katastrofale oplevelser og traumatiske begivenheder opstår der skader på de centrer i hjernen, der har ansvar for vores frygt og forsvarsmekanismer. CBD olie kan gå ind og reparerer de skader, som disse voldsomme oplevelser har været skyld i og genopbygger hjernens naturlige funktion. 

Nordic Oil 15% cbd-olie

CBD olie (15% / 1.500mg CBD) – mod moderate PTSD symptomer

10 ml flaske med 15% CBD-indhold (1.500 mg) Indeholder ca. 250 dråber

Spar 10% på dit første køb med rabatkoden
CBD_OLIERNE

Pris 999,95 DKK

En soldat sygdom

Især soldater er særligt udsatte og har en større risiko for at blive ramt af en efterfølgende PTSD reaktion, da de ofte dagligt befinder sig i en krigszone og dermed er udsat for traumatiske oplevelser. Krig og ødelæggelse kan give store ar og mén på både sjæl og krop. Soldater, der regelmæssig anvender CBD olie som behandlingsform oplever positive effekter i form af nedsat stress og større ro og velværd i dagligdagen. Folk, der eks. oplever at være involveret i en bilulykke kan også blive ramt af en forsinket stressreduktion, der kan komme til udtryk i PTSD. Ved en bilulykke kan mange opleve en voldsom angst og frygt for nogensinde at sidde bag et rat igen. På sammen måde kan CBD olie enten dæmpe eller helt fjerne denne forøgede frygt, som er skabt i hjernen. For at opleve en mærkbar og langtidsvirkende effekt ved brugen af CBD olie mod PTSD anbefales det at man først og fremmest opsøger ens egen læge for at klarlægge symptomer, evt. personlig dosis og bivirkninger, for at opnå den optimale effekt.

Derfor skal du benytte CBD olie mod PTSD

CBD olie kan for mange PTSD ramte være en effektiv middel og oliens gavnlige virkninger er bl.a.: 

100 % naturmedicin og anti-euforiserende
CBD olie indeholder kun naturlige stoffer og som PTSD patient vil man ikke opleve en rus eller andre euforiserende bivirkninger

Bedre søvn
CBD olien har en terapeutisk virkning og har en naturlig beroligende effekt. CBD olie kan derfor i mange tilfælde både forbedre ens søvn og søvnkvalitet

Angst– & stressreducerende
Angst, i større eller mindre grad, er i høj grad forbundet med PTSD og den medfølgende stressbelastning. Ved at anvende CBD olie forebygges og reduceres angst og angstanfald markant

Forebygger mareridt og flashbacks
Undersøgelser understreger, at CBD olien modvirker traumer og de mareridt mange oplever

Færre bivirkninger
Der er langt færre bivirkninger forbundet med brugen af CBD olie, som behandlingsmetode mod PTSD, i forhold til traditionel medicin

Sundhedsfremmende
CBD olien har en afstressende virkning og medvirker til større både fysisk og psykisk modstandsdygtighed

Nordic Oil 20% cbd-olie

CBD olie (20% / 2.000mg CBD) – mod slemme PTSD symptomer

10 ml flaske med 20% CBD-indhold (2.000 mg) Indeholder ca. 250 dråber

Spar 10% på dit første køb med rabatkoden
CBD_OLIERNE

Pris 1.199,95 DKK

Dosering og indtagelse af CBD olie mod PTSD

Dosering og indtagelse af CBD olien mod PTSD er meget individuelt, og der en række faktorer som f.eks. symptomer, og det medicin patienten i forvejen indtager, der kan være afgørende. Man bør derfor altid forhøre sig ved egen læge først og dosisen kan dermed op eller nedjusteres gradvist.  CBD olien indtages normalt under tungen og for at opnå optimal virkning anbefales det, at man ikke indtager væske eller mad et godt stykke tid efter indtagelse. For at opnå en øget virkning anbefales det at man kombinerer CBD olie med THC olie. Når de to olier indtages samtidigt opnås en både stærkere og større virkning. CBD olien er fuldstændig naturlig og anti-euforiserende. Derfor er det umuligt at overdosere.

Bivirkninger ved CBD olie mod PTSD

Der kan være en række bivirkninger forbundet med at bruge CBD olie mod PTSD som alternativ behandlingsform eller som supplement til konventionel antidepressiv medicin. Men disse bivirkninger er langt fra ligeså slemme som de bivirkninger, der kan forekomme ved brugen af ordinær medicin. Ved brug af konventionel angst- eller antidepressiv medicin af der en langt større risiko for alvorlige bivirkninger og afhængighed. Dog oplever de fleste få eller slet ingen bivirkninger ved brugen af CBD olie. PTSD ramte kan opleve almindelige bivirkninger som eksempelvis:

Hvis man oplever andre eller mere alvorlige bivirkninger, som følge af brugen af CBD-olie, bør man straks opsøge læge. cannabisolie er desuden mere natulig og sikkert og man undgår abstinenser.

Denne side er anmeldt af: Adam Karlsen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.54 stjerner baseret på 13 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg
Forfatter

Skriv en kommentar